Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

NÓI GÌ KHI TRỜI MƯA

281 101 Tải xuống

NÓI GÌ KHI TRỜI MƯA

NÓI GÌ KHI TRỜI MƯA

Mưa là một hiện tượng tự nhiên của thời tiết, thế nhưng những giọt mưa ấy lại làm cho con người ta trở nên xao xuyến và có thật nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chúng ta sẽ nói gì khi vô tình gặp cơn mưa và miêu tả nó như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé

 **IT’S SPITTING**: Mưa nhỏ, dùng khi cơn mưa mới bắt đầu

 **IT’S BEEN RAINING ON AND OFF ALL DAY**: Ngớt được một lúc lại mưa tiếp

 **IT’S POURING**: Trời mưa to như trút nước

 **IT’S REALLY COMING DOWN OUT THERE**: Dùng khi trời mưa rất to

**I GOT SOAKING WET:** Tôi bị ướt sũng

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn