Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Bài Tập Toán Cho Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 - Bé Tập Làm Toán

4448 691 Tải xuống

Bài Tập Toán Cho Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 - Bé Tập Làm Toán

BÀI TẬP TOÁN CHO BÉ CHUẨN BỊ VÀO LỚP 1 - BÉ TẬP LÀM TOÁN

Để chuẩn bị hành trang cho con trước khi vào lớp 1 để không bị bỡ ngỡ và có thể theo kịp các bạn, các bậc phụ huynh có thể cho con làm thêm toán ở đây. Bài Tập Toán Cho Bé Chuẩn Bị Vào Lớp 1 - Bé Tập Làm Toán gồm 12 bài tập sẽ giúp các bé học các phép cộng, trừ trong phạm vi 10, điền dấu < > = tìm số nhỏ nhất, vẽ đoạn thẳng, viết theo thứ tự từ lớn đến bé và từ bé đến lớn.

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn