Đóng
banner

18 Quy tắc bất biến để Phát triển danh tiếng của công ty

186 50 Tải xuống

18 Quy tắc bất biến để Phát triển danh tiếng của công ty 

Trong mọi thời đại, tài sản quý nhất luôn là một danh tiếng không tì vết

Dưới đây là 18 quy tắc:

Tạo dựng danh tiếng tốt

Quy tắc 1: Tối đa hoá tài sản giá trị nhất của bạn

Quy tắc 2: Hãy tự đánh giá danh tiếng của bạn

Quy tắc 3: Biết làm bạn với nhiều đối tượng

Quy tắc 4: Sống theo tôn chỉ và chuẩn mức đạo đức

Quy tắc 5: Hãy là một công dân gương mẫu

...

 

 

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn