Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Sự khác nhau giữa LIKE TO và LIKE V-ING trong tiếng Anh

146 53 Tải xuống

Sự khác nhau giữa LIKE TO và LIKE V-ING trong tiếng Anh

Sự khác nhau giữa LIKE TO và LIKE V-ING trong tiếng Anh đã không ít lần khiến tôi hoang mang. Cũng may có bài viết này đã phân định rạch ròi 2 động từ này.

like

BE vs. AE - Like + to Inf vs. Like + V-ing

Trong tiếng Anh-Anh: Like + V-ing: chỉ sở thích trong khi Like + to inf: chỉ sự lựa chọn, thói quen... Trong tiếng Anh-Mỹ: Không có sự phân biệt, cấu trúc Like + to-inf được dùng để chỉ sở thích, lựa chọn, thói quen...

Tiếng Anh của người Anh

+ like + V-ing diễn đạt ý thích, sở thích hay một đam mê của ai đó.

Ví dụ:

He does like reading novel.
Anh ấy rất thích đọc tiểu thuyết.

- sở thích.

She likes listening to folk music.
Cô ấy thích nghe nhạc dân ca.

- sở thích

+ like + to inf diễn đạt sự lựa chọn hoặc thói quen hay hành động làm việc gì vì nó có ích lợi.

Ví dụ:

Between soccer and tennis, I like to see the former.

Giữa bóng đá và quần vợt thì tôi thích xem bóng đá hơn.

- sự lựa chọn

When making tea, he usually likes to put some sugar and a slice of lemon in first.

Khi pha trà, trước tiên anh ấy thường bỏ một ít đường và một lát chanh vào.

- thói quen.

I like to read books.

Tôi thích đọc sách.

- mang hàm ý là vì đọc sách hữu ích.

Tiếng Anh của người Mĩ

- Khi chỉ ý thích, thói quen hay sự lựa chọn ta dùng cấu trúc: like + to inf

Lưu ý: Khi like có nghĩa là "cho là đúng" hoặc "cho là hay/ khôn ngoan" thì sau like phải là to inf.

Ví dụ:

She likes the children to play in the garden.
Cô ấy muốn bọn trẻ chơi trong vườn cho an toàn.

I like to go to the dentist twice a year
Tôi muốn đến bác sĩ nha khoa 2 lần một năm cho chắc.

Nguồn: sưu tầm.

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn