Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Từ nối trong IELTS writing task 2 - Linking words for IETLS writing task 2

2666 198 Tải xuống

Giới thiệu về từ nối trong IELTS Writing Task 2

Linking words for IETLS writing task 2

Những từ nối sau đây là cơ bản và là chìa khoá để dành điểm cao trong phần thi  IELTS Writing task 2. Bạn cần sử dụng thành thạo một số trong những từ mà chúng tôi liệu kê dưới đây. Khi sử dụng hãy nhớ tới sự đa dạng của chúng, mức độ chính xác và sự linh hoạt trong quá trình sử dụng. Những cụm dưới đây phù hợp cho cả IELTS writing task 2 thông thường và IELTS writing academic (học thuật). 

Danh sách tất các từ được chúng tôi tổng hợp và lưu trữ dưới dạng PDF bạn có thể tải bằng việc kích vào Biểu tượng tải xuống ở phía trên bài đăng này.

Có thể bạn quan tâm: 100 đề thi IELTS Writing Task 2 theo chủ đề mới nhất 2021 

Từ nối trong IELTS writing task 2 dùng để Liệt kê 

Những từ này được sử dụng khi thêm một đoạn văn mới hoặc thêm một ý mới trong một đoạn văn 

 • firstly 
 • secondly 
 • thirdly 
 • fouthly 
 • lastly/ last but not least/ finally

Từ nối trong IELTS writing task 2 dùng để thêm thông tin

Bạn sẽ cần giải thích cho ý tưởng chính trong bài essay IELTS của bạn. Những từ này thông báo cho người đọc về thông tin bố sung sẽ được thêm vào sau đó. 

 • in addition 
 • additionally 
 • furthermore 
 • moreover 
 • also 
 • not only ...but also
 • as well as 
 • and 

Từ nối trong IELTS writing task 2 dùng để Đưa ra ví dụ 

Xem thêm:  Nên viết mấy đoạn văn trong IELTS writing Task 2 Essay?

Những cụm này sẽ rất có ích nếu bạn muốn đưa ra ví dụ để giải thích cho ý tưởng trong IELTS writing task 2

 • for example 
 • on clear example is 
 • for instance
 • such as 
 • namely
 • to illustate 
 • in other words

Từ nối trong IELTS writing task 2 dùng để Đưa ra kết quả 

Những từ hoặc cụm từ sau đây có thể được dùng cho dạng bài essay giải pháp và nguyên nhân - effects và solution hoặc bất cứ dạng nào của writing task 2 khi bạn cần giải thích kết quả của điều gì đó. 

 • as a result 
 • consequently 
 • therefore 
 • thus 
 • hence 
 • so 
 • for this reason

Từ nối trong IELTS writing task 2 dùng để Nhấn mạnh

Nó khá là quan trọng để hiểu được bạn muốn nói gì trong bài văn essay của ban. Những từ liên kết có thể giúp bạn nhấn mạnh phần thông tin bạn sẽ đề cập. 

 • particularly 
 • in particular 
 • specifically
 • especially
 • obviously
 • of course
 • clearly

Từ nối trong IELTS writing task 2 đưa ra sự nhượng bộ hoặc tương phản

Bạn thường xuyên đưa ra những quan điểm trái ngược, đặc biệt trong dạng bài essay thảo luận (discussion).

 • admittedly 
 • however
 • nevertheless
 • even though
 • although
 • but 
 • depsite
 • in spite of 
 • still
 • on the other hand
 • by contrast
 • in comparison
 • alternatively
 • another option could be

Từ nối trong IELTS writing task 2 để đưa ra nguyên nhân

Những từ nối dưới đây sẽ giúp bạn giải thích nguyên nhân cho điều gì đó. Cách diễn đạt này rất phổ biến trong phần IELTS writing task 2, đặc biệt trong dạng bài cause/ solution essay.

 • due to
 • because of
 • because 
 • since 
 • owing to 
 • since
 • as

Từ nối trong IELTS writing task 2 đưa ra quan điểm 

 • in my opinion
 • i think 
 • i believe 
 • i admit
 • im my view
 • I agree
 • i concur
 • i disagree
 • i cannot accept 
 • Từ nối trong IELTS writing task 2 để đưa ra kết luận
 • in conclusion 
 • to conclude 
 • to sum up

Bài tập thực hành dạng từ nối trong IELTS writing task 2

Chúc các bạn học tốt!

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn