Đóng
banner

Cách viết mở bài của một Essay trong IELTS Writing task 2 mới nhất 2021

1467 88 Tải xuống

Nếu bạn đang thắc mắc về:

 • Cách để viết một mở bài của phần Writing task2 IELTS 

 • Phần mở bài của một essay bao gồm mấy câu

 • Làm sao để viết mở bài band 8 và thật nhanh

 • Cách để viết introduction essay hay hơn

 • Templete (mẫu) cho từng dạng của phần mở bài trong Writing IELTS task 2

Bài viết sau đây là dành cho bạn!

Tổng quan phần mở bài IELTS Writing task 2

Bài này sẽ đưa ra một số nội dung và kỹ thuật để viết một mở bài cho phần Writing task 2 mà không tốn nhiều thời gian quý báu trong bài writing. Những kiến thức trong bài được áp dụng cho cả dang General IELTS và IELTS học thuật. 

Những bộ kỹ năng này được áp dụng cho tất các band điểm từ 4.0 cho tới 9.0. Sự khác biệt giữa các band điểm trong bài writing task 2 IELTS nằm ở độ phong phú phức tạp của ngôn ngữ. 

tailieu24h.vn ielts writing task 2

Tổng quan về mở bài của một bài essay writing task 2 IELTS

Tại sao cần học viết mở bài cho IELTS writing task 2

Rõ ràng điểm số của bài thi IETLS Writing task 2 tập trung chủ yếu vào phần body (thân bài) của bài essay. Nhưng không phải vì thế mà bỏ qua phần mở bài. 

Dưới đây là một số lý do các bạn nên học cách viết mở bài hiệu quả và nhanh gọn cho IELTS writing task 2:

Cần phải viết mở bài thật nhanh để tiết kiệm thời gian

Tránh những sai lầm ngay từ phần mở bài 

Gây ấn tượng với giảm khảo bằng một mở bài đơn giản và nêu trực tiếp vấn đề

Phân biệt được thế nào là một mở bài tốt và một mở bài tồi

Có nên dùng template cho mở bài IELTS Writing 2

Tuỳ theo trình độ của học sinh sẽ quyết định có áp dung Template cho phần introduction của bài essay writing task 2 IELTS.

 • Nếu bạn là người mới học IELTS và kỹ năng viết chưa tốt, trình độ của bạn đang dưới band 6, thì việc áp dụng template là việc hoàn toàn cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn hạn chế đi những lỗi sai và tiếp kiệm thời gian.

 • Nếu trình độ của người học đã đạt trên 6.5 thì việc sử dụng form mẫu là không cần thiết. Vì lúc này Người viết đã có thể tự kiểm soát ngữ pháp và từ vựng khi viết. Họ đã có thể xây dựng ý và triển khai ý tưởng trong đoạn văn một cách mạch lạc.

Template mở bài của những essay Writing task 2

Template mở bài của những essay Writing task 2

Chức năng của phần Introduction trong phần IELTS writing task 2

Phần mở bài của bài essay trong IELTS writing task 2 có hai nhiệm vụ chính 

 • Nhắc lại chủ đề chung của toàn bộ đề bài 

 • Đưa ra quan điểm của người nói về vấn đề được nêu ra trong đề bài hay nói cách khác trả lời câu hỏi của đề bài

 • Đề cập một cách tóm tắt toàn bộ nội dung sẽ được trình bày trong phần body của bài essay

 • Một đoạn văn ngắn có tác dụng cầu nối giữa Đề bài và đoạn thân bài của bài essay

Cấu tạo của phần introduction của một essay IELTS

Phần introduction của một bài Writing task 2 nên có hai câu

Câu một:
 • Đưa ra/ nhắc lại chủ để chung được nhắc tới trong phần đề bài hay nói một các khác diễn đạt lại chủ đề chính của đề bài theo ngôn ngữ của bạn 

 • Tránh việc chép y nguyên một câu từ đề bài xuống. Những từ được chép lại sẽ không được đếm. 

 • Quá trình phía trên được gọi là paraphrase lại chủ đề chính

 • Có thể bạn cần biết: Cách đếm số từ trong IELTS Writing

Câu hai:
 • Đưa ra một câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của đề bài.

 • Phần này cần chú ý, nếu đề bài có hỏi hoặc đề cập tới bạn thì trong câu trả lời bạn cần có chủ từ hoặc đại từ thể hiện quan điểm của bạn thân bạn:

 • Câu hỏi: Do you agree or disagree? - có đề cập tới bạn

 • Câu trả lời: Cần có từ I hoặc là một cụm khác diễn tả cái ý tưởng của chính bạn như

  • In my opinion 

  • I think 

  • I believe

Ví dụ hướng dẫn chi tiết cách viết mở bài của essay IELTS

Hãy cùng nhau phân tích một ví dụ đề thi IELTS Writing Task 2

Leaders and directors in an organisation are normally older people. Some people think younger leader would be better. Do you agree or disagree?

Cách viết câu 1 của mở bài: Câu paraphrase đề

Đề bài muốn nhắc tới độ tuổi của người lãnh đạo hoặc giám đốc trong một tổ chức hoặc một công ty. 

Ta viết câu 1 như sau:

It is true that higher positions are prevalently held by aged members in many organizations these days.

Cách viết câu 2 của mở bài: Câu đưa ra quan điểm trả lời câu hỏi

Đề muốn hỏi: như vấn đề được nói tới ở trên thì BẠN có đồng ý hay không đồng ý. Nhiệm vụ của câu số 2 là trả lời trực tiếp cho câu hỏi "Do you agree or disagree?"

Câu thứ 2 của phần mở bài Writing IELTS task 2

Câu thứ 2 của phần mở bài Writing IELTS task 2

Ta viết câu 2 như sau:

While some people believe younger people would demonstrate better leadership, it is in my opinion that senior managers possess more advantages over the young in leading a company.

Mở bài cho từng dạng bài IELTS Writing task 2

Dạng agree or disagree essay

Template cho dạng agree or disagree

These days, it is true that…………… …… …… ……….(chủ đề chính toàn bài)

While some people believe that ……..……………………XXX,

it is in my opinion that…..……………………………….. YYY.

Đề bài dạng agreee or disagree essay:

Leaders and directors in an organisation are normally older people. Some people think younger leader would be better. Do you agree or disagree? 

Mở bài dạng agreee or disagree essay?

It is true that higher positions are prevalently held by aged members in many organizations these days. (câu 1) While some people believe younger people would demonstrate better leadership, it is in my opinion that senior managers possess more advantages over the young in leading a company. (câu 2)

 

Dạng discussion esssay

Template cho dạng discussion essay

Recently, people have different views about………………………..Chủ đề  của bài.

While some individuals believe that ………………………………..XXX,

I would argue that……………………………………………………YYY.

Đề bài dang discussion essay:

Some people think that there should be some strict controls about noise. Others think that they could just make as much noise as they want. Discuss both views and give your opinion.

Mở bài dạng Discussion essay

People have different views about whether noise should be limited. (câu 1) While some individuals believe the level of noise being created should be strictly controlled, I would argue that people should have the right to produce noise if they want to. (câu 2)

 

Dạng advantage or disadvantage essay

Template mở bài cho dạng bài advantage or disadvantage essay

Nowadays, it is true that……………………………………………...chủ đề của bài.

While this trend is beneficial to some extent, I would argue that its disadvantages are more significant

Đề bài dạng bài advantage or disadvantage essay

It is now possible for scientists and tourists to travel to remote natural environment,

such as the South Pole. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Mở bài dạng bài advantage or disadvantage essay

Nowadays, it is true that people can now travel to remote natural areas. While this trend is beneficial to some extent, I would argue that its disadvantages are more significant.

 

Xem thêm: Mẹo cho dạng bài advantage outweigh

Dạng cause and solution essay

Template mở bài cho dạng bài cause and solution essay

There are a number of factors that explain why CHỦ ĐỀ CHÍNH.

However, this issue can be resolved by adopting a number of solutions, as will now be discussed.

Đề bài dạng cause and solution essay

Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is this the case and what can be done to attract more local people to visit these places?

Mở bài dạng cause and solution essay

There are a number of factors that explain why many museums and historical sites fail to attract the attention of the locals. However, this issue can be resolved by adopting a number of solutions, as will now be discussed.

 

Chữa chi tiết một số mở bài essay IELTS của học viên

Đề bài:

The Internet has as many disadvantages as it does advantages. To what extent do you agree with this statement?

Một số mở bài từ học sinh 

   Now  nowadays, we are living in the 4.0 age . Living in the 4th Industrial Revolution.  Electronic deviceces devices and Internet the internet,  are increasingly popular. Although the Internet has brought many benefits to the field of communication (e làm hẹp ý)  but it many brings disadvantage sai thứ tự từ trong câu nhé for human.  
 • Nowadays, thay cho now
 • Thay bằng industry 4.0
Nowaday  nowadays,In the era of technology, the internet was commercial everywhere . some people believe that the  internet only brings draw black drawbacks for them while I think the internet is a growing and growing domain  sai về nghĩa  it conduct a lot of benefits for us. Hai mệnh đề k dc nối với nhau
Nowaday nowadays,  the internet is coveraged covered  - sai về nghĩa all over the world. Others think the internet can be disadvantage sai về nghĩa  to the userssssss . However ,  my opinion is that the internet is very important to the our lives.

 

Phân biệt một mở bài tốt và một mở bài không tốt

Đề bài:

Leaders and directors in an organisation are normally older people. Some people think younger leader would be better. Do you agree or disagree?
 

Mở bài không tốt của một số học sinh:

 • In an organisation, there are usualy leader or directors. Some people believe that older people will be in power while I think the ability younger measure up to older people.
 • In the modern world,the people holding high location in the group are usually old people because they have experienced.However,some people think younger person will be better.In my opinion,younger person should also have the chance to leader.
 • Recent studies show that younger leader have advantages over older leaders because they are willing to change , open and listen ... And the older leader is always working with share attitude . So i agree that the young leader will do better. 
   

Mở bài tốt đạt band 8

 • People have different views about whether older or younger people are more suitable for important positions in organisations. While I accept that old individuals have significantly

 • It is true that higher positions are prevalently held by aged members in many organizations these days. While some people believe younger people would demonstrate better leadership, it is in my opinion that senior managers possess more advantages over the young in leading a company.

Những sai lầm (lỗi) cần tránh khi viết mở bài trong Ielts writing task 2

Hiểu sai đề bài, hiểu sai chủ đề chính của bài - để khắc phục lỗi này các bạn cần thực sự tập trung khi đọc đề bài của IELTS writing task 2. Phải chắc chắn bạn hiểu đề mới viết mở bài

Dùng từ không đồng nghĩa hoàn toàn để paraphrase, có một số từ thoạt nhìn thì tưởng đồng nghĩa nhưng trong một số tình huống cụ thể nghĩa của chúng không thể thay thế hoàn toàn cho nhau, các bạn cần chú ý

Thiếu câu 1, câu viết lại chủ đề, 

Chép lại câu của đề bài, học chỉ paraphrase một hai từ trong đề bài

Sử dụng ngôn ngữ thiếu trang trọng informal để diễn đạt

Dành quá nhiều thời gian để viết một mở bài hấp dẫn

Chú ý đề bài có hỏi trực tiếp bạn không, DO YOU, hay chỉ chung chung!

Chú ý khi viết mở bài của một IELTS Writing task 2 (Essay) chi tiết 2021

Dưới đây là những lời khuyên khi bạn viết mở bài của một bài essay IELTS Writing task 2

 • Bạn nên nhớ 2 phần body - thân bài mới là phần chiếm nhiều điểm nhất của bài essay, chính vì vậy đừng tốn quá nhiều thời gian cho phần mở bài, làm mở bài thật nhanh và giành thời gian cho phần thân bài.

 • Đừng quá dài dòng ở phần mở bài, đơn giản hãy viết hai câu như các hướng dẫn ở trên

 • Không được copy lại đề bài, vì bạn sẽ bị trừ điểm, hãy viết mở bài bằng ngôn ngữ của bạn bằng cách thay đổi từ vựng hoặc dùng cấu trúc khác. 

 • Bạn có thể dùng template cho phần mở bài nếu bạn muốn

Cụm từ hay dùng trong mở bài của IELTS writing Task 2

Strong opinions (Đông ý nhiều)

 • I am a firmer believer in...

 • In my honest opinion, ...

 • I strongly believe that...

 • I really think...

 • I am convinced that...

 • I am absolutely certain that...

 • Without a doubt, ...

Weak opinions (đồng ý một phần)

 • There is a lot to be said for both, but if i was asked I would like to say...

 • I partly believe that...

 • I would imagine that...

 • As far as i know

Ngôn ngữ khác để đưa ra ý kiến

 • It is my view that...

 • If you ask me,...

 • Although I can see the other side of the argument...

 • I would say that...

 • As far as I am concerned that...

Trải nhiệm của bạn:

 • In my personal experience,...

 • From my personal experience, I would say that...

 • Experience has shown me that...

Một số cách khác:

 • It is commonly thought that...

 • It is widely believed that...

 • There is a common opinion that...

 • Many people say that...

Bài tập thực hành cách viết mở bài trong IELTS Writing Task 2

Dựa vào những kiến thức đã học ở trên hãy viết mở bài cho những đề sau:

Đề bài 1:

Today, the high sales of popular consumer goods reflect the power of advertising and not the real needs of the society in which they are sold. To what extent do you agree or disagree?

Đề bài 2:

Nowadays animal experiments are widely used to develop new medicines and to test the safety of other products. Some people argue that these experiments should be banned because it is morally wrong to cause animals to suffer, while others are in favor of them because of their benefits to humanity. Discuss both views and give your own opinion.

Đề bài 3:

Some people believe that it is wrong to keep animals in zoos, while others think that zoos are both entertaining and ecologically important. Discuss both views.

Các tài liệu thao khảo khác:

Đáp án cho Bài tập thực hành cách viết mở bài trong IELTS Writing Task 2

It is true that nowadays advertising manipulates people to buy more through their powerful marketing strategy and most of the time these are not very useful products. Although advertising has some benefits, personally I agree with the above statement.

It is true that medicines and other products are routinely tested on animals before they are cleared for human use. While I tend towards the viewpoint that animal testing is morally wrong, I would have to support a limited amount of animal experimentation for the development of medicines.

People have different views on advantages and disadvantages of zoo. Although there are some disadvantages of keeping animals inside a close space, I would argue that zoos help to conserve endangered species.

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn