Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Viết hoa trong IELTS - có bị ảnh hưởng tới điểm không?

2570 348 Tải xuống

Viết hoa trong IELTS - có bị ảnh hưởng tới điểm không?

Khi chúng ta sử dụng Viết hoa trong IELTS listening, reading và writing.

Tôi có thể viết mọi câu trả lời đáp án bằng viết hoa chữ cái đầu tiên - capital letter hay không?

Có quy tắc gì cho việc viết hoa trong IELTS hay không?

Khi tham gia thi IELTS bằng máy tính, thì quy tắc viết qua có thay đổi gì không?

Hãy đọc những phần giải thích phía sau để tìm ra câu trả lời cho chính bản thân bạn.

Viết hoa - capital letter trong câu trả lời IELTS: quy luật và lời khuyên

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy những lời khuyên sử dụng viết hoa cho trong IELTS Listening, Reading và Writing. 

Viết hoa trong IELTS listening và reading

Trong phần thi IELTS Listening và Reading, bạn có thể viết tất cả các đáp án và câu trả lời, viết hoa chữ cái đầu, nếu bạn muốn. Bạn có thể làm vậy với cả dạng viết giấy và thi trên máy tính. Hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. 

Ví dụ: Đáp án

- Bạn cũng có thể viết câu trả lời ở dạng viết thường nếu bạn muốn: đáp án

- Bạn cũng có thể viết hoa tất cả các con chữ trong câu đáp án: ĐÁP ÁN 

Ví dụ về câu trả lời được chấp nhận ở trong Listening và Reading

HOSPITAL =  đúng 

hospital  = đúng 

9am = đúng 

9AM = đúng

Viết như nào tốt nhất? Viết hoa hay viết thường 

Tôi đề xuất bạn nên viết bạn nên viết hoa nếu có thể, vì điều này sẽ tránh hiện tượng giám khảo không thể đọc được những ký tự chữ cái mà bạn viết do không rõ ràng.  (viết tay)

Đối với hình thức thi bằng máy tính,  cả hai dạng đều rất dễ đề nhìn, bạn có thể lựa chọn một trong hai cách. 

Chuyển đáp án trong phần listening và reading 

Trong phần thi Listening Ielts, bạn sẽ có 10 phút thêm để chuyển đáp án vào tờ Answer sheet - tờ đáp án. 

Tải:  

Mẫu answer sheet Listening IELTS

Mẫu answer sheet Reading IELTS

Mẫu ANSWER SHEET WRITING

Kiểm tra tờ đáp án, kiểm tra spelling - cách viết từ cho đúng sau đó viết đáp án vào tờ answer sheet Listening IELTS. Nếu chữ viết tay của bạn xấu hoặc khó đọc, bạn hãy viết tất cả các con chữ dưới dạng  viết hoa "ĐÁP ÁN" để cho dễ đọc. 
Với bài thi trên máy tính, bạn không cần chuyển câu trả lời. Bạn chỉ cần kiểm tra từ bạn đã gõ rồi sau đó nhập chúng vào máy tinh. Với lý do này, bạn chỉ cần 2 phút để kiểm tra sau khi bài recording kết thúc (ghi âm).

Trong phần IELTS Reading, bạn sẽ không có 10 phút thêm vào để chuyển câu trả lời. Bạn phải viết câu trả lời của bạn trực tiếp vào tờ answer sheet Reading IELTS ngay khi tìm ra được chúng. Hãy nhớ điều này, và nếu viết tay của bạn không rõ, hãy sử dụng dạng viết hoa. 

Viết hoa trong IELTS writing 

Trong IELTS writing, bạn có thể chọn viết essay và report bằng dạng viết hoa. Những thực sự không nên bởi những lý do sau:

 - Vì trong writing bạn sẽ được chấm điểm và xét điểm khi kết thúc một câu. Nếu bạn viết hoa tất cả, thì rất khó để phát hiện dấu chấm. Bạn nên chỉ viết hoa chữ cái đầu tiền của từ đầu tiên trong một câu. 

- Phần thi IELTS writing bị hạn chế thời gian, viết hoa sẽ tốn thời gian hơn viết thường. 

Chính vì vậy, viết bài essay và report trong IELTS writing nên viết thường và nhớ sử dụng viết hoa. 
Một số từ có quy định về viết hoa như sau:

Lỗi lớn nhất liên quan tới việc viết hoa

 but / because / and 

Những từ liên kêt không bao giờ được sử dụng để bắt đầu một câu văn IELTS writing. 

Bạn có biết:

Từ nối trong IELTS writing task 2

Linking words for IETLS writing task 2

Thế còn IELTS writing speaking part 2: 

Phần chú thích trong vòng một phút trước khi bạn nói sẽ không được chấm điểm và chỉ một mình bạn đọc. Giám khảo sẽ không kiểm tra nó và không chấm điểm chúng. Vậy nên, viết sao cho nhanh là được. 

Chúc bạn học tốt!

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn