Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Từ nối trong IELTS Speaking - Linking words for IETLS Speaking

2237 314 Tải xuống

Từ nối trong IELTS Speaking task 2 - Linking words for IETLS Speaking

 • Đây là danh sách các từ liên kết được sử dụng trong IELTS Speaking kèm theo một số mẹo (tips) và những câu trả lời mẫu. 

 • Khác với phần IELTS Writing, những từ nối trong IELTS Speaking thường đơn giản hơn, và là những cụ từ tự nhiên. Điều này giúp giảm khảo dễ dàng theo dõi ý tưởng và câu chuyện của bạn.

 • Những cụm từ nối - Linking words này có thể là informal (ngôn ngữ thân mật). IELTS writing thì khác, chúng yêu cầu sử dụng một lượng lớn từ liên kết hơn. 

Em có biết: Từ nối trong IELTS writing task 2

Cụm từ nối để thêm thông tin

 • and 
 • also
 • as welll as
 • another reason is 

thêm thông tin IELTS Speaking

Thêm thông tin với từ nối IELTS Speaking

Cụm từ nối về thời gian

Các em nên sử dụng những cụm từ chỉ thời gian để người nghe có thể hiểu được em đang nói tới một sự việc ở quá khứ hay ở hiện tại. 

 • Now 

 • At the momnent 

 • At the present

 • right now

 • these days

 • nowadays 

 • in the past 

 • before

 • then

 • at that time

 • years ago

 • when i was younger

Những từ nối thể hiện ý tưởng

 • I think one important thing is 

 • I guess one difference is 

 • i believe 

 • i suppose the main difference between X and Y is 

Từ nối về Nguyên nhân và giải pháp (causes and solutions)

 • I guess it is because

 • The main reason is 

 • It was caused by

 • Because

 • I suppose the best way to deal with this problem is 

 • I reckon the only answer is to

 • The besy way to  solve this is

Cụm từ nối để Đưa ra ví dụ:

Những từ liên kết này đưa ra ví dụ cho câu trả lời của bạn. Hầu hết mọi người đều sử dụng từ phổ biến và tự nhiên "like"

Chú ý rằng "like" không nên sử dụng làm từ nối để đưa ra ví dụ trong phần IELTS Writing

 • For example 

 • for instance

 • such as 

 • like

Cụm từ nối làm rõ ý hơn

Bạn sử dụng những cụm từ nối này để giải thích một lần nữa về quan điểm của bạn. Để chắc chắn rằng người đọc có thiểu hiểu và theo dõi bạn.

 • What i mean is

 • What i want to say is 

 • As i was saying

 • I mean

Cụm từ nối tương phản và nhượng bộ

Sử dụng những cụm từ nối này để so sánh và tương phản hoặc đưa ra sự nhượng bộ

 • but 

 • on the one hand 

 • one the other hand 

 • while 

 • although

 • or

Những từ nối nhượng bộ và tương phản IELTS Speaking

Những ví dụ về từ nối trong IELTS Speaking

Nhìn những câu hỏi và câu trả lời sau. Hãy quan sát những từ nối kết hợp những câu hoặc những ý lại với nhau

Câu hỏi: 

Do you eat much Fruit?

Trả lời: 

Yes, I do, I love tropical fruit like mangoes and pineapples.

Bình luận:

Chúng ta không sử dụng "for example" trong những câu nói liên quan tới đời sống hàng ngày

Câu hỏi:

Do you think fast food is bad?

Trả lời:

Yes I do, If it is eaten too often, it can cause problesm such as disease or diebetes. Also, it can lead to weight problems which are really common nowadays. 

Bình luận:

Bạn có thể sử dụng "such as" hoặc "For example" trong những loại câu như trên bởi vì nội dung của chúng đề cập tới những điều nghiệm trọng hơn.  

Chú ý chúng ta không sử dụng "furthermore" hoặc "in addition" trong IELTS Speaking. Thay vào đó chúng ta sử dụng "also" hoặc "and"

Câu hỏi: 

Do children play similar games today that they played in the past?

Trả lời:

No, I don't think they do. Before, children used to play simple games like hide and seek or they used to play with simple handmade toys. But, these days, kids tend to prefer computer games and their toys are battery operated. 

Bình luận:

Câu trả lời trên sử dụng cụm từ nối chỉ thời gian trong quá khứ và hiện tại "before" và "these days". Từ nối ví dụ: "and" 

"Like" là từ nối đưa ra ví dụ phổ biến trong IELTS Speaking. Các bạn có thể lặp đi lặp lại. 

Từ "but" cũng là một từ để thể hiện sự tương phản và cũng có thể dùng một cách lặp đi lặp lại nhiều lần

Lỗi sai với từ nối trong IELTS Speaking

Ví dụ dưới đây sẽ giúp bạn thấy được cách trả lời một câu hỏi sử dụng sai từ nối trong IELTS Writing

Câu hỏi:

 • Do you like going out with friends?

Trả lời có lỗi về từ nối:

 • Yes, I do. Firstly, it gives me a chance to relax. Secondly, I can catch up or their news. Last but not least, it allows me the opportunity to visit new places. 

Bình luận:

 • Sử dụng từ nối như ví dụ phía trên là quá trang trọng. Nó không phù hợp và không tốt trong bài văn IELTS Speaking và khó đạt được điểm cao. 

Trả lời không có lỗi về từ nối:

 • Yes, I do. It is great being able to chill out and catch up with their news. Also we often go out to new places which i really enjoy.

Bình luận:

 • Câu trả lời này tự nhiên hơn và dành được điểm cao hơn trong phần thi IELTS Speaking. Những từ nối được sử dụng phù hợp (and/ also)

Lời khuyên về việc sử dụng từ nối trong IELTS Speaking

Lời khuyên về từ nối trong IELTS Speaking

Lời khuyên về từ nối trong IELTS Speaking

 • Đừng sử đừng sử dụng những từ nối quá học thuật và trang trọng cho những câu hỏi đơn giản về bản thân và đời sống

 • Không cần lo lắng về việc sử dụng lặp đi lặp lại những từ nối. IELTS speaking khác biệt so với IELTS writing. 

 • Những từ nối phổ biến trong IELTS speaking là and, but, because, also, like

 • "like" chỉ sử dụng để đưa ra ví dụ trong phần IELTS Speaking, và không nên sử dụng trong IELTS writing

 • Từ nối trong IELTS speaking chỉ giúp cho giám khảo hiểu những điều bạn nói tốt hơn. 

 • Trong IELTS Speaking từ nối được sử dụng một cách tự nhiên nhất, không cần quá trang trọng

 • Từ nối là một phần của sự mạch lạc và chiếm 25% số điểm của bài thi IELTS speaking.

 

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn