Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Phương Pháp Nào Tốt Nhất Để Học IELTS

831 334 Tải xuống

 

 

Mọi người thường tranh luận rằng "không có phương pháp nào tốt nhất" đối với việc học một ngôn ngữ, hoặc có lẽ đối với việc luyện thi IELTS.

Bản thân tôi khá đồng ý với ý kiến "không có phương pháp tốt nhất" nhưng tôi cũng tin rằng chúng ta nên bổ sung vào tuyên bố này:

"Không có phương pháp nào tốt nhất, nhưng bạn vẫn cần phải chọn một phương pháp."

Và có lẽ chúng ta có thể bổ sung thêmmột chút nữa:

  • Đừng thay đổi phương pháp học tập IELTS liên tục. Tìm một phương pháp yêu thích của bạn và gắn bó với nó.
  • Tin tưởng phương pháp của một 'chuyên gia', v.d. giáo viên của bạn hoặc một người nào đó đã thành công.
  • Có thể có một số phương pháp tốt, nhưng cũng có những phương pháp không tốt. Chọn một phương pháp tốt và tránh những phương pháp không tốt!
  •  
  •  

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn