Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Nên viết mấy đoạn văn trong IELTS writing Task 2 Essay?

2063 294 Tải xuống

Có mấy đoạn văn trong IELTS writing Task 2 Essay?

Có mấy đoạn văn trong IELTS writing Task 2 Essay?

Đoạn văn được chấm điểm bởi giám khảo trong bài thi IELTS writing task 2. Tiêu chí coherence và cohesion, mạch lạc chiếm 50% trên tổng số điểm bài thi viết. 

Xem thêm: Thang điểm và 4 tiêu chí chấm điểm IELTS writing task 2

Tất cả các bài luận essay gồm có một mở bài và một kết bài. Đó là hai đoạn văn. Phần body - thân bài của bài writing task Phải được phân chia thành những đoạn văn khác khau, và như vậy tổng cộng sẽ có 4 tới 5 đoạn văn. 

Có thể viết chỉ một đoạn văn trong phần thân bài không

Không, bạn thực sự không nên. You sẽ được đánh giá khả năng phần chia ý tưởng của bạn khi bạn viết những đoạn body khác nhau. Để dành được band 7 trong phần coherence và cohesion (mạch lạc), bạn phải có một ý tưởng trung tâm cho mỗi đoạn văn ở phần thân bài. Bên cạnh đó, cũng cần có những ý để hỗ trợ cho ý tưởng trung tâm.  Điểm của bạn sẽ bị giảm xuống, nếu bạn đặt tất cả các ý lớn vào một đoạn văn trong phần thân bài. 

Có thể có 4 tới 5 đoạn thanh bài trong phần body không

Không nên, để dành được điểm cao trong phần IELTS writing task 2, bạn phải phát triển và giải thích những quan điểm chính. Điều này có nghĩa là mỗi đoạn trong phần thân bài - body paragraph phải bao gồm những ý để giải thích cho ý chính. CÓ 4 tới 5 đoạn văn trong phần body, bạn sẽ không đủ thời gian và từ để phát triển vừa đủ các ý chính của phần body. 

Xem thêm: 

Cách đếm số từ trong IELTS Writing

 100 đề thi IELTS Writing Task 2 theo chủ đề mới nhất 2021

2 tới 3 đoạn văn trong phần body của Writing task 2 là vừa đủ

Hai hoặc ba đoạn văn thân bài là đủ để phát triển những ý tưởng và đưa ra khả năng để tố chức đoạn văn. Với chỉ 2 và 3 đoạn văn, bạn có thể dành được điểm cao. Khi bạn đọc đề bài phần writing task 2, bạn có thể kế hoạch ý tưởng của bạn và sau đó quyết định nên có bao nhiêu đoạn văn trong phần body - thân bài. 

Bạn nên quyết định sẽ viết 2 hay 3 đoạn văn trước khi đặt bút để viết, hoặc tham dự kỳ thi IELTS writing.  

Một yếu tố khác quyêt định tới số lượng đoạn văn trong phần thân bài là loại câu hỏi và những ý tưởng của bạn 

Xem thêm: 

 IELTS Writing Task 2: Mẹo, bài học và văn mẫu

 

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn