Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Kiểm tra bạn đã sẵn sàng cho kỳ thi IELTS

1500 411 Tải xuống

Bạn đã học IELTS được một khoảng thời gian và muốn biết rằng bạn đã sẵn sàng cho kì thi IELTS hay chưa? 

Bạn sẽ có được câu trả lời phù hợp cho chính bản thân mình khi bạn hoàn thành checklist dưới đây:

                                        IELTS CHECKLIST

 

Tick (v)

IELTS Listening

 

I’ve done at least four full practice tests

 

I know what to expect in each of the four sections

 

I’ve seen at least one example of a ‘trick’ in the test

 

 

 

IELTS Reading

 

I know what the ‘keyword technique’ is, and I’ve practised using it

 

I know how to do ‘paragraph matching’ questions

 

I understand the difference between ‘false’ and ‘not given’

 

I’ve done at least four full practice tests

 

 

 

IELTS Speaking

 

I know how to answer part 1 questions

 

I know what the six main topics are in part 2, and I’ve prepared ideas for them

 

I've practised answering part 3 questions using the 3-step (or 4-step) answer technique

 

I’ve done at least four full practice tests

 

 

 

IELTS Writing Task 1 (Academic)

 

I know how to write a one-sentence introduction

 

I know what an ‘overview’ paragraph should include

 

I've practised describing and comparing numbers, and describing trends

 

I know how to describe a process

 

I’ve written at least four task 1 reports and had them marked

 

 

 

IELTS Writing Task 2

 

I know how to write a two-sentence introduction, and what it should contain

 

I can write a 5-sentence paragraph using a “one idea” structure

 

I can write a 5-sentence paragraph using an “two or three ideas” structure

 

I know how to write a one-sentence conclusion, and what it should contain

 

I’ve written at least four task 2 essays and had them marked

 

 

Sau khi dành thời gian tự hỏi bản thân và hoàn thành IELTS Checklist để kiểm tra rằng bạn đã biết và ôn tập những mục trong danh sách trên hay chưa.

  • Nếu bạn đã hiểu hết và ôn luyện kỹ những đề mục trên thì bạn đã sẵn sàng cho kì thi IELTS rồi nhé. Bây giờ thì bạn cần nghỉ ngơi và giữ một tâm trí thoải mái trước khi thi thôi.
  • Nếu câu số dấu tích của bạn quá ít thì bạn vẫn chưa sẵn sàng thi IELTS đâu, hãy dành thêm thời gian để luyện tập theo những đề mục đã được gợi ý nhé!

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn