Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Có nên viết mở bài dài trong IELT writing task 2

558 163 Tải xuống

Có nên viết mở bài dài trong IELT writing task 2

Những lỗi sai cơ bản của một số mở bài từ học sinh!

Mở bài nên dài như thế nào và bao nhiêu chữ cái trong bài essay writing task 2? Một ôs học sinh viết hai câu khoảng 50 từ trong khi một số khác thì viết 3 câu hoặc 4 câu khoang 70 từ. 

Bạn cần biết: 

Cách đếm số từ trong IELTS Writing

 Nên viết mấy đoạn văn trong IELTS writing Task 2 Essay?

Đoạn mở bài nên viết bao nhiêu từ?

Bạn nên viết hai câu trong phần mở bài của bạn. Câu đầu tiên nên giới thiệu hoặc paraphrase câu hỏi. Câu còn lại bạn đưa ra quan điểm của bạn hoặc trả lời trực tiếp câu hỏi. Kết luận lại: viết hai câu trong phần mở bài Introduction. 

Tôi có thể viết một mở bài dài hơn không?

Không có lý do gì để viết một mở bài dài. Mở bài chỉ nên có nhiệm vụ giới thiệu chủ đề chính của bài và đưa ra quan điểm, hoặc trả lời trực tiếp câu hỏi. Những thông tin khác là không cần thiết trong phần mở bài. Những thông tin không cần thiết sẽ lãng phí thời gian của bạn. Đôi khi chúng còn làm bộc lộ nhữn yếu điểm hoặc những thiếu sót của bạn. 

Chìa khoá để dành điểm cao trong bài IELTS essay là viết những đoạn body thật tốt với những quan điểm rõ ràng và thuyết phục. Những ý tưởng đưa rac cần được mở rộng và phát triển. Vì vậy, đừng lãng phí thời gian cho phần introduction quá nhiều. Điểm số của bạn sẽ bị giảm xuống nếu bài essay chứa quá nhiều thông tin không cần thiết và thiếu sự tập trung. 

Một số gợi ý cho phần mở bài

Bạn có thể sử dụng các cụm: "In the modern world, technology is playing an increasingly important role" trong một số chủ đề nhất định. Bạn sẽ tiết kiệm khá nhiều thời gian cho phần mở bài. Điều cần nhớ ở đây là hãy sử dụng thời gian một cách thông minh. 

Một số bài liên quan tới IELTS writing task 2:

 Nên viết mấy đoạn văn trong IELTS writing Task 2 Essay? 

 Cách đếm số từ trong IELTS Writing

100 đề thi IELTS Writing Task 2 theo chủ đề mới nhất 2021

Chúc các bạn học tập tốt!

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn