Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Cách đếm số từ trong IELTS Writing

1143 230 Tải xuống

Tác giả: Phạm Quốc Cường

Học về cách đếm từ trong bài Essay - writing task 2 hoặc Report - Writing task 1. Trang web này se giải thích về cách đếm từ, đếm số, đếm biểu tượng. Bạn cần biết làm thế nào để đểm số từ trong bài IELTS Listening, reading và writing. Nếu bạn phạm những sai lầm về số lượng từ, bạn có thể mất điểm và cuối cùng sẽ ảnh hưởng tới band điểm của bạn. 

Cách đềm từ trong IELTS 

Số, ngày và thời gian

Số, ngày và thời gian được đếm như là các từ trong phần writing IETLS.
Ví dụ:

30,000  = one word 

55 = one word 

9.30am = one word 

12.04.2021 = one word. 

"six million" được đếm như là 2 từ trong IELTS Writing 

Trong IELTS Listening, 30,000 được đếm như là một từ 
9.40am cũng được đếm là một từ. 

Dates - ngày tháng 

Ngày tháng được viết dưới dạng cả từ và số 
ví dụ:

12th July = một số và một từ trong IELTS listening, nhưng được đếm là hai từ trong IELTS Writing 

Symbols - biểu tượng, kí hiệu

Biểu tượng với những có số thì không được đếm 
Ví dụ:

55% = một con số - ký hiệu % không được tính là một từ

Tuy nhiên, nếu bạn viết là 55 percent- thì khác, và được đếm là một số và một từ. 

Những từ nhỏ

Những từ nhỏ như là "a" và "an" được đếm, Tất các các giới từ như "in" cũng được đếm. Tất cả trong số chúng đều được đếm

Từ nối ví dụ up-to-date 

Up-to-date được đếm là một từ duy nhất  

Danh từ ghép được viết thành một từ

Danh từ ghép được viết như một từ, cũng được xét như là một từ 

Ví dụ: 

blackboard = một từ 

grandfather = một từ 

Danh từ ghép nhưng được viết thành 2 từ riêng biệt 

Danh từ ghép nhưng được viết thành 2 từ riêng biệt thì được đếm thành hai từ 

Ví dụ:

university bookshop = 2 từ 

Tất cả các từ khác 

Tất cả các từ khác bao gồm những từ trong ngoặc đều được đếm.

Ví dụ: Trong phần IELTS Writing 

Câu:

"The majority of energy was generated by electricity (55%)"

Câu này được đếm thành 9 từ. Từ trong ngoặc cũng được đếm. 
Dấu ngoặc có thể được sử dụng trong phần IELTS Writing task 1,  nhưng dấu ngoặc không được sử dụng IELTS listening và IELTS Reading

Rút gọn 

Rút gọn được đếm như sau

it's = một từ 

it is = hai từ 

Một số câu hỏi liên quan tới việc Đếm chữ

Lúc chữa bài giám khảo có đếm chữ trong bài Writing IELTS task1 và 2 không?

Thông thường thì không, nhưng với kinh nghiệm nhiều nằm của họ, họ sẽ cảm nhận được phần nào bạn có thiếu chữ hay không. Nếu thấy ngắn, họ có thể đếm số chữ trong bài của bạn. 

Viết thiếu chữ trong IELTS writing có bi trừ điểm không?

Có bị trừ rất nặng, dưới 5.0 

Viết thừa chữa có bị trừ điểm không?

Thừa chữa không bị trừ điểm, còn bạn thừa chữa mà lại lan man hoặc viết sang phần đề không hỏi thì sẽ bị trừ điểm

Làm cách nào để không bị thiều chữ?

Có nhiều cách:

Một là kéo dài câu, nâng cao chất lượng câu 

Hai là paraphrase từ khoá, nói cách khách là sử dụng từ khác sao cho nghĩa không đổi

Ba là viết bài theo bố cục đã chuẩn bị trước, điều này sẽ hạn chế bạn viết thiếu từ

Bốn là học cách giải thích và lấy ví dụ. 

 

Hãy để kinh nghiệm giúp bạn đếm số từ trong vài trường hợp 

Một số bạn hỏi mình, thầy ơi thế mình phải dành ra 5 phút cuối giờ để đếm số từ mình đã viết phải không. 
Câu trả lời của chúng tôi là KHÔNG, TUYỆT ĐỐI KHÔNG. Bạn chỉ cần đếm số dòng đã viết hoặc số câu bạn đã viết hoặc cảm nhận độ dài tờ giấy thi mà bạn đã viết. Nếu bạn luyện tập đủ nhiều ở nhà, thì chỉ với những bước nếu trên, bạn không cần phải đếm từng từ cũng có thể xác định được khoảng bao nhiêu từ bạn đã viết. Kinh nghiệm này chỉ áp dụng cho những bạn đã chăm chỉ viết nhiều ở những mẫu tờ trả lời tương. Còn nếu bạn chưa viết bao giờ hoặc cực lười viết, câu trả lời là khó. 

Một số tips về độ dài của bài văn essay hoặc report 

Hãy viết nhiều hơn số từ mà đề yêu cầu bạn nếu đề yêu cầu bạn viết ít nhất 150 từ hãy viết 170 từ hoặc đề yêu cầu viết ít nhất 250 từ bạn hãy viết 270. Điều này có nghĩa bạn đã được an toàn.

Đừng cố gắng viết mở bài quá dài, vì phần sẽ cho bài nhiều điểm hơn là phần thân bài 

Không được sao chép đề bài, vì khi đó phần bạn chép từ đề bài sẽ không được đếm, nếu không nhận thức được điều này, bạn sẽ thiếu số từ mà đề bài yêu cầu bạn mặc du bạn đã đếm rất cẩn thận. 

Đừng tập trung vào số lượng từ quá nhiều. Bạn nên tập trung và việc tìm ý, phát triển ý, diễn đạt ý và xây dựng câu văn. 

Viết quá nhiều không hẳn đã tốt, nó không những sẽ bộc lộ điểm yếu của bạn mà còn có thể đề cập tới phần không liên quan tới câu hỏi. Ví dụ IELTS writing task 1, Đề yêu cầu viết ít nhất 150 từ, nếu bạn viết tới 400 từ, khẳ năng cao bạn đã viết cả những thông tin mà đề bài không yêu cầu. 

 

Chúc các bạn học tốt!

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn