Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Bí Quyết Học IELTS - Làm Tốt Những Điều Dễ

475 184 Tải xuống

IELTS không chỉ đơn giản là một bài kiểm tra xem bạn có thể sử dụng bao nhiêu từ vựng và ngữ pháp 'khó'. Nó cũng kiểm tra khả năng của bạn để làm những điều 'dễ' với ngôn ngữ, chẳng hạn như tạo một câu đơn giản không mắc lỗi.

Phần 1 Speaking là một ví dụ điển hình cho điều này. Trong phần thi nói này, bạn sẽ gây ấn tượng với giám khảo bằng cách trả lời không do dự, nói một cách tự nhiên và trôi chảy, và bằng cách sử dụng các câu đơn giản không mắc lỗi. Bạn có thể thể hiện ngôn ngữ tốt nhất của mình ở phần sau của bài kiểm tra, nhưng bạn nên bắt đầu, ở phần 1, bằng cách cho giám khảo thấy rằng bạn có thể làm tốt những điều 'dễ'.

Lưu ý: nhiều người không làm tốt những điều "dễ" này.

Xem thêm Hướng dẫn cách làm multiple choices reading hiệu quả nhất

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn