Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

9 MẸO NHỎ LUYỆN NGHE IELTS

310 168 Tải xuống

[ MẸO NHỎ LUYỆN NGHE IELTS ]

9 MẸO NHỎ LUYỆN NGHE IELTS

Tưởng đơn giản nhưng nói thật là hữu ích lắm đó

1. LƯU Ý TRONG THỜI GIAN ĐƯỢC CHO PHÉP ĐỌC CÂU HỎI - KHÔNG BỎ LÃNG PHÍ

- THỜI GIAN NGẮN NGỦI ĐƯỢC CHO ĐỂ ĐỌC TRƯỚC CÂU HỎI CỰC KÌ QUAN TRỌNG. Tận dụng thời gian này để đọc trước câu hỏi và đáp án, gạch key words, hiểu bối cảnh sắp nói tới là gì. Đọc nhanh câu hỏi và hiểu câu hỏi

- Khoanh đánh dấu chỗ nào là Danh từ (để tập trung nghe hơn vì thường thiếu s, es ở danh từ ), chỗ nào là tên đường phố, tên người để tập trung nghe đánh vần, chỗ nào là số. NOTE LOẠI TỪ CẦN ĐIỀN LÀ DANH TỪ, ĐỘNG TỪ HAY TÍNH TỪ và đoán đáp án

- CHÚ Ý ĐỌC ĐỀ BÀI XEM SỐ TỪ CẦN ĐIỀN LÀ BAO NHIÊU, ĐỀ BÀI CÓ YÊU CẦU VIẾT CAPLOCKS HAY KHÔNG ( nói chung là lướt nhanh và khoanh rõ yêu cầu đề bài )

2. TRONG QUÁ TRÌNH NGHE

- Kĩ năng Paraphrase - Bài nói thường không nhắc đến nguyên si từ ở trong câu hỏi => Cần có kĩ năng paraphrase. Trong quá trình làm dần dần tích luỹ các từ/cụm từ đồng nghĩa/các cụm từ trong bài nghe giúp mình trả lời câu hỏi đó

- Ví dụ: Ở câu hỏi xuất hiện từ "Fee" thì ở phần câu trả lời có thể xuất hiện từ mang nghĩa tương đương: "cost of study", Ở câu hỏi xuất hiện từ "Link with " thì ở phần câu trả lời có thể xuất hiện từ mang nghĩa tương đương: "close relationship". ……......

- Chú ý các dấu hiệu chuyển hướng của bài nói: “however, on the other hand, unfortunately, in other words, in conclusion”

- Take note lại khi bị miss không nghe được, và chuyển ngay sang câu tiếp theo, để cuối bài còn có căn cứ chọn bừa.

3. CÁC LỖI SAI HAY GẶP

- Danh từ điền vào chỗ trống hay bị thiếu s, es: DANH TỪ SỐ ÍT KHÔNG ĐỨNG MỘT MÌNH , phải có a/an/the đứng đằng trước => chỗ nào không có a/an/the thì phần lớn là Danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được

- NUMBER: Hay bị nhầm giữa 7&11, 15&50

- LETTER: 8 &H, G&J, E&I, K & key, M &N (tìm hiểu lại cách phát âm chính xác bảng chữ cái ABC )

- Tên người phải viết CAPLOCKS hoàn toàn: ADAM SMITH, PETER,....

4. SAU KHI NGHE XONG

Nên dành thời gian phân tích các lỗi sau của mình, phải hiểu vì sao lại sai chỗ đó, ghi các lỗi sai mình hay mắc phải ra giấy để thỉnh thoảng đọc lại (Cái này phải tự mình làm thì mình mới hiểu và có tác dụng triệt để). Section 1 là phần dễ nhất toàn điền các từ đơn giản, tên người, phải luyện nhiều để ăn trọn điểm phần này.

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn