Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

7 câu và ngữ pháp cần tránh trong IELTS writing task 2

623 183 Tải xuống

7 câu cần tránh trong IELTS writing task 2

Dưới đây là một số câu và cụm từ cần tránh trong IELTS writint task 2. Những câu này đã và đang được lạm dụng trong bài essay IELTS. 

IELTS Writing task 2 là một bài essay học thuật mang tính trang trọng nhưng nó cũng là một bài test về khả năng sử dụng tiếng Anh của bạn. Bạn không thể học tủ bởi việc học một số câu và viết chúng vào trong bài essay của bạn. Những giám khảo examibers được đào tạo để phát hiện được điều đó, phát hiện ra những câu không thuộc trình độ của bạn. 

Cụm từ cần tránh trọng Essay của bạn

This essay will discuss both sides and give an opinion at the end.

Câu ở trên rất nghèo nànnàn bởi vỉ nó đã sử dụng những tuyên bố rất chung chung và không chứa bất cứ quan điểm chính nào. Nó là một câu có thể ghi nhớ gồm 15 từ. Cố gắng đừng sử dụng những câu như trên nếu có thể và đưa ra câu trả lời của bạn một cách dễ dàng. 
Một câu trả lời tương từ là:

I shall put forth my arguments to support my views in the following paragraphs.

Câu phía trên cũng cần phải tránh. Đừng quên rằng nhưng câu trên có thể ổn nhưng nếu bạn chỉ chỉ target tới 4.0 - 5.5, và khả năng ngôn ngữ của bạn sẽ không được đánh giá cao. 

With the development of science and modern technology...

Rất nhiều học sinh sử dụng cụm phía trên để bắt đầu bài luận của họ. Nó chỉ phù hợp để sử dụng nếu như essay của bạn về khoa học và công nghệ. Sự lạm dụng quá mức cụm từ này ở những chủ để khác sẽ khiến người đọc khó hiểu. Bạn không cần thiết sử dụng bất cứ cụm nào để bắt đầu phần mở bài introduction, chỉ đơn giản hãy paraphrase (viết lại sao cho không thay đổi nghĩa) câu hỏi của IELTS writing task 2. 

in the modern era, ..../Since the dawn of time...

Cụm phía trên cũng bị lạm dụng ở phần mở bài (introduction) Hầu hết các câu hỏi cho writing task 2 đều về những vấn đề hiện tại, vì vậy bạn không cần phải đặt cụm "in the modern era, ..../Since the dawn of time..." ở phần mở bài của mọi đề. Cụ này phù hợp với những đề có sự so sánh giữa vấn đề ở hiện tại và vấn đề ở quá khứ. In the modern era, ..../Since the dawn of time... không phải là một cụm dùng dc cho mọi chủ đề, chính vì vậy bạn nên hạn chế lạm dụng nó. Một số học sinh khác cũng lạm dụng từ "Nowadays" để bắt đầu bài essay của họ. Cố gắng tránh những từ kiểu như trên các bạn nhé.

This is a highly controversial issue.

Hầu hết các câu hỏi của phần writing task 2 là những vấn đề không gây tranh cãi. Controversial có nghĩa là nó được thảo luận và gây ra một cảm giác mạnh. Ví dụ "the death penalty" hình phạt tử hình, cái gây cái chết cho một ai đó, có nên tiếp tục điều này không. Thực sự đây là một vấn đề gây tranh cãi. Tuy nhiên, "watching sport on TV or playing it" việt lựa chọn xem thể thao trên ti vi hay là chơi thể thao thì không phải là một vấn đề đang tranh cãi.  99% những câu hỏi essay trong IELTS không phải là vấn đề đang gây tranh cãi - controversial. Vì vậy những cụm như controversial issue hoặc highly debatable nên được hạn chế.

The crux of the discussion is ...

Cụm ở trên được sử dụng quá thường xuyên, và sẽ tốt hơn nên bạn chỉ viết "the most important aspect... " hoăc là "one of the key issues is" Hai cụm phía sau tự nhiên hơn rất nhiều trong phần writing task 2 IELTS

For example, a recent study from ... showed that 

Research indicates that...

Ví dụ bạn đưa ra trong bài IELTS writing task không cần tới từ một nguồn công bố nào hay là một nghiên cứu nào.  Những ví dụ chỉ đơn giản là điển hình trong một hoàn cảnh nào đó. For instance, the majority of working people do not... 
Tránh học thuộc những cụm như ở trên.

Chúc các bạn học tốt!

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn