Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Nên nói nhanh hay nói chậm - IELTS Speaking

621 169 Tải xuống

Nên nói nhanh hay nói chậm - IELTS Speaking

Nhiều học sinh hỏi tôi học nên nói nhanh hay nói chạm trong phần test IELTS Speaking. Một số học sinh nghĩa rằng nếu họ nói nhanh hơn, họ sẽ dành được kết quả tốt hơn về điểm số. Trước khi tôi trả lời câu hỏi về nên nói nhanh hay chậm. Chúng ta hãy cùng nhau xem xét cách mà bài thi IELTS speaking được đánh giá như thế nào?

Tips cho IELTS Speaking: Nói nhanh hay chậm

Tiêu chuẩn đầu tiên là "fluency - trôi chảy" tiêu chí này chiếm tới 25% trong tổng số điểm của bạn trong phần thi IELTS Speaking. Fluency liên quan tới mạch của bài nói, độ mượt mà và tính mạch lạc của bài nói, cũng như là độ ngập ngững và dừng khi nói. 

Flow - đây là khaongr năng giữ bài nói. Nếu bạn đang có mục đích dành được IELTS Speaking band 6 hoặc cao hơn, điều này là rất quang trọng. Bạn cần chứng mình khả năng đưa ra những câu trả lời dài hơn làn những câu trả lời ngắn. 

Smoothness - điều này liên quan tới bạn có thường xuyên ngắt bài nói với những lần tạm dừng hoặc ngập ngững, tự sử lỗi bản thân hoặc im lặng. Tất cả những ngắt quãng mạch nói. Nếu bạn mục tiêu dành điểm số từ IELTS Speaking band 6 trở lên . nó là quan trọng để tránh bất cứ những tạm dừng quá dài và tránh nhắc lại những phần mà chính bạn đã nói trước đó. 

Coherence -  bài nó của bạn có thể hiểu được. Bạn sẽ không thể dành được điểm cao trong IELTS Speaking nếu như bài nói không có một thứ tự logic nào cả. Điều này có nghìa là bạn nên tổ chức ý tường trong IELTS Speaking để người nghe có thể hiểu và cố gắng sử dụng một số linking words - từ liên kết để giúp người nghe hiểu được mạnh và những điều bạn đang nói. 

Tôi nên nói nhanh ở mức độ nào?

Bạn nên nói ở tốc độ nào. Dù nhanh hay chậm, bạn nên giữ đều tốc độ nói đó trong cả bài IELTS Speaking, vậy là ổn. Tránh nói quá chậm bởi vì người nghe sẽ dễ mất ý mà bạn nói nếu như bạn nói quá chậm hoặc mất nhiều thời gian để nói về nói. Mặt khác, bạn cũng không nên nói quá nhanh, vì bạn có thể mất điểm mạch lạc vì có thể một số từ sẽ không rõ để nghe khi nói với tốc độ cao và gây khó hiểu cho người nghe. 

Thay vào đó:

- Giữ một tốc độ vừa phải, không quá nhanh không quá chậm

- Mở rộng câu trả lời của bạn

- Tránh những ngắt nghỉ quá lâu

- Đừng nhắc lại phần bạn đã nói trong IELTS Speaking

- Tránh sửa lỗi bản thân nhiều hơn 1 hoặc 2 lần 

- Giữ thứ tự logic về những điều bạn đang nói

Xem thêm:

Các topic IELTS speaking trong năm 2014 tại Việt Nam (Part 2 + 3):

Các kỹ thuật để đạt 7.0 trở lên trong IELTS Speaking

IELTS Speaking là gì - Giải đáp thắc

8 Cách phát triển ý khi nói

6 chủ đề chính Speaking part 2 

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn