Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

IELTS Speaking Part 1: Lời khuyên, dạng câu hỏi, cách trả lời, câu trả lời mẫu

8123 1449 Tải xuống

Trong bài viêt này mình sẽ giới thiệu về  tất cả những kiến thức bạn cần biết và nên biết  để hoàn thành phần thi IELTS Speaking part 1 thật tốt.

Bạn có thể tham khảo những bài viết khác về IELTS Speaking part ở đây

IELTS Speaking Part 1 chủ đề và câu trả lời mẫu

IELTS Speaking Part 1 toàn tập 

Điều cần biết về IELTS Speaking part 1

Nhiều bạn đã lắm vững được những kiến thức cơ bản và nhập môn về kỳ thi IELTS Speaking và IELTS Speaking part 1,  tuy nhiên cũng có những bạn chưa nắm đượng những thông tin cơ bản. 

Mình xin phép nhắc lại một số điểm nổi bật về IELTS Speaking task 1:

IELTS Speaking part 1 dành để nói về những chủ đề quen thuộc

Xem thêm: IELTS Speaking Part 1 những chủ đề quen thuộc hay gặp

Các câu hỏi trong phần thi thứ nhất của bài thi IELTS Speaking, sẽ nói về những chủ đề xung quanh bạn như:

 • Cuộc sống
 •  Công việc của bạn
 • Việc học hành
 • Sở thích của bạn và những điều bạn không thích
 • Thói quen của bạn

Những từ như kiểu sau đây sẽ xuất hiện rất thường xuyên trong những câu hỏi

 • Do you 
 • Your 
 • Are you 
 • Would you

Những câu hỏi ví dụ của IELTS Speaking part 1 với những cụm từ trên:

 • How often do you use computers?
 • In what ways do people use computers in your country? 
 • Do you think festivals are important?
 • Do you like reading?

Câu IELTS Speaking Part 1 trả lời cung cấp thông tin cơ bản

Những chủ đề trong phần IELTS Speaking là những chủ đề đơn giản hàng ngày,  chính vì vậy câu trả lời trong phần này không cần quá gồng cứng, hay học thuật tới mức khô khan khó hiểu

Hãy cứ đưa ra một câu trả lời đơn giản, thư giãn hết mức 

Nhìn giám khảo đầy tự tin và kết thúc câu trả lời với một nụ cười

Những câu hỏi xoay quanh bản thân bạn, và từ để hỏi là you, your, nên những câu trả lời cũng hướng về phía bạn bằng những từ sau:

 • I think 
 • I believe 
 • From my point of view
 • It seems to me that
 • In my opinion
 • I suppose 

IELTS Speaking Part 1: Ngắn gọn không có nghĩa là điểm thấp

Xem thêm: NGẮN VÀ ĐƠN GIẢN LÀ Câu trả lời của IELTS Speaking part 1

Chỉ khoảng trên dưới 30 giây là vừa đủ cho câu trả lời trong part 1

Mỗi câu trả lời nên có hai phần như sau:

 • Phần để đưa ra câu trả lời trực tiếp Do you - yes 
 • Phần giải thích và ví dụ để cung cấp thông tin cho người nghe

Câu trả lời dài quá dài là không nên và thực sự không cần thiết bởi vì phần thi IELTS Speaking Part 1 chỉ kéo dài trong khoảng 4-5 phút

Phần thi sẽ bao gồm khoảng 3-4 chủ đề và có khoảng 10 - 12 câu hỏi 

Dạng câu hỏi hay gặp IELTS Speaking Part 1

Các bạn cần nhớ rằng các dạng câu hỏi trong phần thi IELTS SPeaking part 1 bị lại đi lặp lại rất nhiều

Ví dụ trong chủ đề Reading, shopping hay cooking giám khảo sẽ hỏi Bạn

 • Do you like reading?
 • Do you like shopping?
 • Hoặc do you like cooking?

Hoặc một trường hợp khác

 • How often do you watch television? [Why/Why not?]
 • How often do you use email?
 • How often do you write something by hand?
 • How often do you eat out in restaurants?

Các câu hỏi trong IELTS SPeaking part 1 có tính lặp, nắm được quy luật này, chúng ta cũng nên nhóm những câu hỏi cùng một dạng lại cùng nhau để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mỗi dạng.

Ở mỗi một dạng, bạn cần biết được giám khảo mong đợi bạn điều gì, và hay đưa ra câu trả lời mà giáo khảo điều mong đợi

Dưới đây là các dạng của phần IELTS Speaking part 1

Dạng số 1: Câu hỏi mô tả đơn giản

 • Tell me about your hometown/ street/ apartment.

 •  What do you like about your hometown/ street/ house/ apartment?

 • Tell me the good things about your house.

 • Tell me about your job/ What job do you do?

 • Tell me about a school that you went to when you were younger.

 • Tell me about anything you didn’t like at your school

 • Tell me about your best friend at school.

 • Tell me about the most important festival in your country.

 • Tell me about the most important festival in your country.

 • Where are you from?

 • Tell me about your family?

 • Are you student or do you work?

Ở dạng này giám khảo sẽ muốn bạn miêu tả một các vắn tắt nhất về gia đình, người bạn ở trường, nơi bạn sinh ra hay lễ hội quan trọng ở đất nước bạn. 

Vì đây là phần mô tả đơn giản, nên không cần quá chi tiết và có cấu trúc chặt chẽ như phần miêu tả ở IELTS Speaking part 2

Chỉ cần một chút thông tin ngắn gọn và trực tiếp liên quan tới chủ đề của câu hỏi

Câu trả lời mẫu cho dạng 1 IELTS SPeaking part 1

Tell me about anything you didn’t like at your school.

Answer: Well, my high school was great for me for the most part except the fact I didn’t exactly like the idea of wearing the same shirt, the pant and the same shoes every day. Neither did I ever like the fact that my school offered us the same “boring” tiffin every late morning. Another thing that I really dislike about my school was that I had to face more “bullies” than I was perhaps ready to deal with. 

Dạng số 2: Like or dislike

 • What do you like about your hometown/ street/ house/ apartment?
 • Would you like to move to another city/ street/ house/ apartment?
 • What do you like about your job?
 • What do you like about work you do?
 • Do you like playing sports?
 • What sports would you like to try in the future?
 • Do you like watching TV?
 • Would you like to move to another city/ street/ house/ apartment?

Câu trả lời của dạng này nên gồm những thành phần sau:

Bạn trả lời thẳng vào câu hỏi: bạn thích hay không thích

Giải thích vì sao bạn thích hoặc không thích

Nếu ra một điểm bạn thích nhất về đối tượng

Những từ đồng nghĩa với like - Dùng đề diễn tả thích

 • I’m quite keen on 
 • ST is my cup of tea
 • ST is my thing
 • I’m a big fan of 
 • I’m really into 
 • I’m quite fond of 
 • I am crazy about
 • My liking is 
 • My hobby is
 • I like
 • I prefer...

Những từ đồng nghĩa với dislike - Dùng đề diễn tả không thích

 • Phủ định đông từ trong những ý diễn tả thích ở trên
 • I’m not  quite keen on 
 • Something is not  my cup of tea
 • ST is my thing
 • I’m a big fan of 
 • I’m really into 
 • I’m quite fond of 
 • I hate 
 • I detest 
 • I can’t stand 
 • I’m not keen on 
 • I really can’t stand 

Câu trả lời mẫu cho dạng 2 IELTS SPeaking part 1

What do you like about work you do?
Answer: I like a number of things about my job, but it is the “challenge” that I really like about my job the most. In fact, I never have a “dull” moment at my job since I have been given the authority to “try” new things to improve the supply chain process of my company. Another thing that I really like about working at my company is that it makes me feel “important” since I am allowed to voice my concerns and opinions without any fear.

Dạng số 3: câu hỏi chỉ tuần suất - How often

 • How often do you play sports?
 • How often do you watch television? [Why/Why not?]
 • How often do you read?
 • How often do you use email?
 • How often do you write something by hand?
 • How often do you eat out in restaurants?
 • How often do you go out with friends? [Why/Why not?]
 • How often is the weather cold where you come from?
 • How often do you use computers?

Ở dạng câu hỏi này, giám khảo mong muốn câu trả lời của bạn đề cập tới mức độ thường xuyên bạn thực hiện hành động đó có thường xuyên hay không

Thường xuyên Ít thường xuyên

always  or usually

all the time

on a regular 

regularly

daily /weekly

monthly

every day....

rarely

once in a blue moon

from time to time

hardly ever

once or one time per wek

every once in a while...

Sau khi đề cập mức độ thường xuyên 

Đưa ra những mặt tích cực của hoạt động

Giải thích vì sao 

Đưa ví dụ

Sau khi đề cập mức độ ít thường xuyên 

Đưa ra lý do tại sao không thích...

Câu trả lời mẫu cho dạng 3 IELTS SPeaking part 1

How often do you watch television? [Why/Why not?]

Answer: I am studying to pursue a post-graduation degree at one of the leading Engineering universities in China, and I also work at a shopping mall after my school hours until 9:00 pm. By the time, I arrive home after finishing everything, either it is a bit too late to do anything, or I am just exhausted. Therefore, I don’t really get to watch TV often unless there is a valid reason to do so.

Dạng số 4: Difficult - khó hay dễ

 • Is it difficult to learn to play a musical instrument?
 • Is it difficult to learn another language?
 • What do you find difficult about learning English?

 • Is it difficult to make a new friend?

Hãy lựa chọn hành động trong câu hỏi là dễ hay khó 

Sau đó đó ra lời giải tích vì sao

Dạng số 5: Important - quan trọng hay không

 • Is it important to have a hobby?
 • Do you think it’s important to play a sport?
 • Why is it important for people to have free – time activities?
 • Do you think it’s important for children to learn to play a musical instrument?
 • Do you think it is important to have good handwriting?

Thường dạng này đi kèm với câu hỏi Yes No để bạn lựa chọn hành động này là quan trọng hay không

Nếu giảm khảo đã chắc chắc hành động này quan trọng thì họ sẽ đặt câu hỏi tại sao chúng quan trọng

Dù câu hỏi hay câu trả lời như thế nào, bạn cũng cần đưa ra phần giải thích cho lựa chọn của bạn

Một số từ có thể sử dụng cho dạng này

 • is key/ main/ crucial/ integral
 • can play a key/ vital/ crucial/ integral role/ part in one’s life
 • is of great importance

Dạng số 6: Popular có phổ biến hay không

 • What sports are most popular in your country?
 • What types of TV programme are popular in your country?
 • What kinds of dancing are popular in your country?
 • Tell me about some popular dancing in your country?

 • Do you think that traditional dancing will be popular in the future? [Why/Why not?]

Ở dạng này các bạn có thể lựa chọn hai cách trả lời khác nhau

Cách đầu tiền: Trả lời thẳng rằng đối tượng nhắc tới có phổ biến hay là không và đưa ra một số ví dụ

Cách khác bạn có thể đề cập nó phổ biến hay không phụ thuộc vào từng huống: 
Ví dụ thả diều thì phổ biến ở nông thôn, còn thành thị thị không phổ biến

IELTS Speaking Part 1: Đơn giản hoá câu trả lời

Ưu tiên của bạn trong  IELTS Speaking Part 1 là phải thể hiện sự trôi chảy, không cần đề cập ngữ pháp và từ quá khó

Bạn sẽ nói trôi chảy hơn nếu bạn giữ cho câu trả lời phần 1 của mình đơn giản.

Dưới đây là một số ví dụ về cách tôi đơn giản hóa câu trả lời của học sinh.

Lưu ý: câu trả lời của học sinh còn một số sai sót.

Student's answer:
Logically people from different generation will have taste variation. Depending upon the maturity, music stars of their own age, impact of globalisation as well as technological development in music industry will divide younger and older generation.

My simplified answer:
Of course, people from different generations have different tastes in music. Popular music changes all the time, and most of us are influenced by whatever style of music is popular when we are growing up.

Student's answer:
Yes, I am fond of music. It is simply the medicine for my mind. When I am stressed, music remove stress. When I am happy, music inspires me to be more. It always in the centre of all my parties with friends. When I am sad, music takes me out glue and move forward.

My simplified answer:
Yes, I love music, mainly because it helps to put me in a better mood. When I'm stressed or sad, music picks me up and puts me in a positive frame of mind.

Hướng dẫn đưa ra câu trả lời tốt cho trong IELTS Speaking part 1

Câu trả lời tốt của phần IELTS Speaking part 1 ít nhất phải thoải mãn được những yếu tố sau:

 • Trả lời thẳng vào câu hỏi và trả lời được câu hỏi
 • Ngắn gọn và đủ ý
 • Có phần giải thích và phần trả lời trực diện cho câu hỏi

Câu trúc cơ bản của mọi câu trả lời IELTS Speaking Part 1

 • Trả lời trực tiếp câu hỏi: hỏi gì trả lời đó
 •  Làm rõ cho câu trả lời 

Phần số 1: Trả lời trực tiếp câu hỏi: hỏi gì trả lời đó

Phần này nên là một câu đơn hoàn chỉnh có chủ từ và động tự dùng để trả lời thẳng vào câu hỏi

Làm cách nào để câu này dễ hiểu, không lòng vòng

Phần số 2: Làm rõ cho câu trả lời

Có nhiều cách để làm rõ cho câu trả lời trực tiếp ở phần một

Xem thêm: 8 Cách phát triển ý khi nói và viết tiếng Anh

Cách số một:

Bạn hãy trả lời các câu hỏi Why what when where how often how

Ví dụ:

Do you like reading books?

(+): Yes, I’m a big fan of reading books - trả lời thẳng vào câu hỏi

(1) WHY? (why you like it?) ….. because it can help me to let my hair down.

(2) WHAT? (what kinds of music you like?) ……novels and romantic books.

(3) WHERE? (where you listen to music?) ….. in my bed room/ on a bus when i come back home after worrking hours

(4) WHEN? (where you listen?) …. in my spare time

(5) HOW OFTEN? (How frequently you do it?) …. from time to time, sometimes

(6) HOW? (In what way you do it?) …. ebook

Và từ đó các bạn sẽ có một câu trả lời đầy đủ là:

Do you like reading books?

(+): Yes, I’m a big fan of reading books because it can help me to let my hair down. You know, i often read novels and romantic books. I also spend my time on reading books in my bed room. From time to time, when i come back home after worrking hours, i will read ebooks with my phone.

Cách số 2: Đưa ra câu trả lời dựa vào tình huống và đặc điểm

Ví dụ:

Do you have any hobbies?

Phần tách câu trả lời thành hai phần

Bạn ở nông thôn

fly a kite 

hide and seek 

Bạn ở thành phố 

Playing game

go swimming

Bạn có tiền

go shopping

go to restaurants 

Bạn không có tiền

walking around the house

sing a song

 

Phân tích những câu trả lời mẫu trong IELTS speaking part 1

Câu hỏi: How do you usually spend your holidays? Phân tích câu trả lời

 I usually spend my holidays by visiting my parents and relatives who are living outside of Dubai.

 

I also like to take my family to one of my favourite restaurants in order to enjoy some of my favourite dishes. And finally, sometimes I enjoy sports competitions on TV on holidays. 

Phần viết thường dùng để đưa ra câu trả lời trực diện

 

Phần in đậm dùng để giải thích 

Do you enjoy the advertisements on television? [Why/Why not?]

 I don’t exactly enjoy watching advertisements on television simply

 

because I think of them as a waste of time. Besides, I also think that most advertisements have poor contents and try to deceive prospective customers into buying something that they don’t need.

Phần viết thường dùng để đưa ra câu trả lời trực diện

 

 

Phần in đậm dùng để giải thích 

Hội thoại mở đầu Phần thi IELTS Speaking 

Một số câu hỏi speaking part ở phần mở đầu, chắc chắn bạn sẽ được nghe thấy giảm khảo nói, hãy dùng khoảng thời gian này để thư giãn và hít thở thật sâu và lấy lại sự tự tin và năng lượng đề chuẩn bị cho những câu hỏi tiếp theo

Phần này không tính điểm vào bài thi IELTS Speaking


Q. Good morning. My name is Katherin Hingis. Could I have your name, please?
Q. And your candidate number?
Q. Can I see your ID?
Q. Well, great. Where are you from?
Q. What do you do?

Những chủ đề IELTS Speaking Part 1 hay gặp

Xem câu hỏi cho 30 chủ đề IELTS Speaking Part 1 hay gặp tại đây

Danh sách 30 chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking Part 1

 • Work (Công việc)

 • Study (Học tập)
 • Hometown (Thành phố)
 • Home (Nhà)
 • Art (Nghệ thuật)
 • Birthdays (Sinh nhật)
 • Childhood (Thời thơ ấu)
 • Clothes (Quần áo)
 • Computers (Máy tính)
 • Daily routine (Thói quen hàng ngày)
 • Dictionaries (Từ điển)
 • Evenings (Buổi tối)
 • Family and Friends (Gia đình và bạn bè)
 • Flowers (Hoa)
 • Food (Đồ ăn)
 • Going out (Ra ngoài)
 • Happiness (Hạnh phúc)
 • Hobbies (Sở thích)
 • Internet (Mạng)
 • Leisure time (Thời gian rảnh)
 • Music (Âm nhạc)
 • Neighbours and Neighbourhood (Hàng xóm và khu vực hàng xóm)
 • Newspapers (Báo)
 • Pets (Thú cưng)
 • Reading (Đọc)
 • Shopping (Mua sắm)
 • Sport (Thể thao)
 • TV
 • Transport (Giao thông)
 • Weather (Thời tiết)

Các Chủ đề IELTS Speaking part 1  

Dưới đây là toàn bộ các chủ đề IELTS Speaking part mà bạn có thể bắt gặp khi tham gia bài thi IELTS Speaking.

Mỗi chủ đề bao gồm danh sách cách câu hỏi, những câu trả lời mẫu và thành ngữ liên quan trực tiếp

Tuy nhiên, các bạn không nên học thuộc các câu trả lời mẫu, mà chỉ tham khảo và từ đó tự đưa ra câu trả lời của mình.

Có thể bạn quan tâm: Những chủ đề Thường gặp nhất trong bài thi IELTS Speaing Part 1

Chủ đề 1: Where do you live?

 •   Tell me about your hometown/ street/ apartment.

 •   What do you like about your hometown/ street/ house/ apartment?

 • Tell me the good things about your house.

 • Is there anything you don’t like about it?

 • Would you like to move to another city/ street/ house/ apartment?

 • What would you change about your city?

 • Would you recommend your area/ street as a good place to live?

 

Xem thêm: Câu trả lời mẫu Chủ đề ‘Hometown’ Topics IELTS Speaking IELTS Part 1

 

IELTS Speaking Part 1 câu hỏi Where do you live?

IELTS Speaking Part 1 câu hỏi Where do you live?

Chủ đề 2: What do you do - your job

 • Tell me about your job/ What job do you do?

Các em chọn lấy công việc và tìm những từ để mô tả hoặc nói về nó. 

Một số công việc có thể làm: 

teacher, worker, professor, engineer, coder, shipper 

Ví dụ: Giả sử đi thi mình chọn nghề của mình là giáo viên:

Liệt kê một từ mới liên quan tới chủ đề giáo viên ra 

 • Why did you choose this job?

Chọn giáo viên because of some reasons 

give knowledge to many people, students

makes me happy 

 • What do you like about your job?

wear formallly  - uniform 

polite - respect by  - admire - look up 

share advice

talk and have speech with many audience 

 • How long have you been doing this job?

 • Is there anything you don’t like?

 • Q. Are you working or studying?

 • Q. How long have you been working for this company?

 • Q. What are your job responsibilities?

 • Q. What do you like about work you do?

 • Q. What do you want to change or improve in it?

Q. Are you working or studying?
Answer: I am currently working as a Manager at one of the leading chocolate manufacturing companies in my country. 

Q. How long have you been working for this company?
Answer: I have been working for this company for almost 3 years in the same position. However, I have 6 years of professional experience in total.

Q. What are your job responsibilities?
Answer: I have varieties of responsibilities like developing a strong working relationship with internal & external partners, implementing and influencing the best practices within the 'Supply Chain' department, facilitating the internal approval process for importing/exporting products raw materials, and working with third-party transportation groups, distribution centres and store operations team in order to forecast store delivery effectively and efficiently among other responsibilities.

Q. What do you like about work you do?
Answer: I like a number of things about my job, but it is the “challenge” that I really like about my job the most. In fact, I never have a “dull” moment at my job since I have been given the authority to “try” new things to improve the supply chain process of my company. Another thing that I really like about working at my company is that it makes me feel “important” since I am allowed to voice my concerns and opinions without any fear.

Q. What do you want to change or improve in it?
Answer: There are plenty of areas in my department which beg for improvements one way or another. But one thing that I would certainly like to improve is the overall knowledge of our "supply chain Executives" in order to keep them up to date with the relevant rules and regulations of storage, shipping and logistics since we are not only operating locally these days but also globally.

◙ Idioms you get to know:

 • Work flat out = work very hard: làm việc chăm chỉ

 • On the go = very busy: rất bận

 • Get to the bottom of = solve: giải quyết (vấn đề gì)

 • Pull out all the stops = make a special effort: cố gắng nỗ lực hết mình

 • Take charge of = manage: chịu trách nhiệm về/ quản lý (1 bộ phận)

 • Pick up the pieces = take responsibility: chịu trách nhiệm về

Có thể bạn quan tâm: Một gợi ý cho câu hỏi Do you work or are you a student?

Chủ đề 3: What do you do? - your study

 • What are you studying?

 • Where are you studying?

 • Why did you choose this college/ university?

 • What’s good about where you’re studying?

 • What would you like to do after your studies?

Idioms you get to know:

 • Pass with flying colours = pass with a high score: đạt điểm cao/ đỗ cao

 • Sail through = finish st easily and quickly: vượt qua dễ dàng

 • To flunk = to fail/ perform badly: làm bài không tốt/ thi không tốt

 • Cross that bridge when sb come to it = deal with a problem when it arrives: bao giờ (chuyện đó) đến hẵng hay
   

Chủ đề 4: Hobby

 • Do you have any hobbies? 

Đề trả lời câu hỏi này: 

Hãy cố gắng tạo nên sự tương phản trong câu trả lời 

Ví dụ: câu trả lời có thể đề cập hobby trong cả dịp cuối tuần và các ngày thường

Điều này khiến cầu trả lời dài, nhiều cái ý tưởng để từ mới xuất hiện, câu trả lời sẽ có cấu trúc 

Weekends: reading books, watching TV, going out, chatting, visit my relatives.. 

Weekdays: learning English, cooking, surfing the Internet, playing badminton, playing sport 

Night: reading novels, sleeping, listening to music, pratise yoga...

having money: shopping, collecting money, saving, investing...

No money: surfing facebook, chatting with friends 

City: drink the coffee, walking, play video games

Countryside: fly the kite, swimming, climbbing the mountain, feed the animals, grow the tree and vegetable 

Young: follow my grandfather, take part in the birthday parties 

Mature: take care of babies, eat out, travel, join the voluntary activities 

 • What do you do in your free time?

 • What hobbies/ free – time activities are popular in your country?

 • Is it important to have a hobby?

Reduce stresss

Relaxing

recreation

make friends - make a lot friends 

​​​​​​enhance/ add/ increase/ broaden knowledge 

make me feel confident

be patient 

 • Why is it important for people to have free – time activities?

 • Is it harmful to spend too much time on a hobby?

 • What free – time activities would you like to try in the future? 

 • Do you have any hobbies or interests? [What are they?]

 • How did you become interested in (whatever hobby/ interest the candidate mentions)?

 • What is there to do in your free time in (candidate’s hometown/village)?

 • How do you usually spend your holidays?

 • Is there anywhere you would particularly like to visit? [Why?]

 • Q. Do you have any hobbies or interests? [What are they?] 
 • Answer: I have a number of hobbies such as watching movies, gardening and reading story books. While I enjoy having all of those hobbies, depending on my location, mood and weather condition, the most special one to me is “reading storybooks”.

 • Q. How did you become interested in (whatever hobby/ interest the candidate mentions)?
 • Answer: I became interested in some hobbies since my early high school days. In fact, my school would declare nice “awards” for the best storytellers in order to encourage students like me to take part in the storytelling competition from our favourite storybooks. I became interested in “gardening” rather recently after learning how we could stop the greenhouse effects by planting more trees. As for watching movies, I became interested in it as long as I remember. This is entertaining, educational and one of the most popular hobbies in our country
 • Q. What is there to do in your free time in (candidate’s hometown/village)?
 • Answer: During free time, where I live in Dubai, one can visit the Dubai Coffee Museum in the Al Fahidi neighbourhood in order to enjoy some of the best coffee in the world but also to learn about the history of coffee as well as the history related artefacts. Besides, one can also enjoy public sandy beaches in Dubai during his/her free time.

 • Q. How do you usually spend your holidays?
 • Answer: I usually spend my holidays by visiting my parents and relatives who are living outside of Dubai. I also like to take my family to one of my favourite restaurants in order to enjoy some of my favourite dishes. And finally, sometimes I enjoy sports competitions on TV on holidays. 

 • Q. Is there anywhere you would particularly like to visit? [Why?]
 • Answer: Yes, I would like to visit many places in the world, given that I have enough money and time. But one place, which I would really like to visit, is “Niagra Falls” in Canada, and the reason is obvious. I want to visit it because it is a geographical wonder and one of the most famous waterfalls in the world.

◙ Idioms you get to know:

 • Take up = start: tham gia 1 thú vui/ sở thích
 • Take part in = participate = tham gia
 • Get into = enjoy: thích thú
 • Have a go at = try: thử
 • Idle away the hours = spend time: dành thời gian để

Bạn có biết: NGẮN VÀ ĐƠN GIẢN LÀ Câu trả lời CỦA  IELTS Speaking part 1

Câu hỏi và câu trả lời mẫu chủ đề Hobby IELTS Speaking part 1

Câu hỏi và câu trả lời mẫu chủ đề Hobby IELTS Speaking part 1

Chủ đề 5: Sports

 • Do you like playing sports?​​​​​​

 • How often do you play sports?

often, usually, always, never,

twice a week/ once a week

regularly - frequently 

barely, once in a blue - hiếm khi 

 • What sports are most popular in your country?

 • Do you think it’s important to play a sport?

 • What sports would you like to try in the future?

 • Do you prefer watching or playing sports?

Idioms you get to know:

 • Have a crack at = have a try at: thử

 • Get into shape: giữ vóc dáng

Xem thêm: Một số câu hỏi chắc chăn được hỏi trong Speaking IELTS part và câu trả lời mẫu

Chủ đề 6: Television - TV

 • Do you like watching TV?

 • How much time do you spend watching TV?

 • When do you usually watching TV?

 • What types of TV programme do you like watching?

 • What types of TV programme are popular in your country?

 • Why do children like watching TV?

 • How often do you watch television? [Why/Why not?]

 • Which television channel do you usually watch? [Why?]

 • Do you enjoy the advertisements on television? [Why/Why not?]

 • Do you think most programmes on television are good? [Why/Why not?]

 • How often do you watch television? [Why/Why not?]

 • Answer: I am studying to pursue a post-graduation degree at one of the leading Engineering universities in China, and I also work at a shopping mall after my school hours until 9:00 pm. By the time, I arrive home after finishing everything, either it is a bit too late to do anything, or I am just exhausted. Therefore, I don’t really get to watch TV often unless there is a valid reason to do so.

 • Q. Which television channel do you usually watch? [Why?]
 • Answer: As I have mentioned earlier, I don’t really have much time to watch TV, but when I do get some time and opportunity, I like to watch “Discovery” and “AXN Asia”. I watch Discovery mainly because it allows me to learn about some of the most amazing and coolest things in the world, and I like watching AXN because it helps me to improve my English by offering subtitles for the contents the channel shows.

 • Q. Do you enjoy the advertisements on television? [Why/Why not?]
 • Answer: I don’t exactly enjoy watching advertisements on television simply because I think of them as a waste of time. Besides, I also think that most advertisements have poor contents and try to deceive prospective customers into buying something that they don’t need.

 • Q. Do you think most programmes on television are good? [Why/Why not?]
 • Answer: Well, it depends on what kinds of programmes I am watching.  However, having said that, I would say that many programs on television are not good because they offer a few educational perspectives. Even the news shows these days are not “objective” enough to offer the values of “news” and therefore, are not trustworthy. 

Chủ đề 7: Music

 • Do you like listening to music?

 • What types of music do you like listening to?

 • Where do you usually listen to music?

 • Can you play any musical instruments?

 • Do you think it’s important for children to learn to play a musical instrument?

 • Do you prefer listening to live performances or recorded music?

 • Do you like listening to music?

 • So far I haven’t met anyone who dislikes listening to music. However, when the workload is too heavy that requires me to stay highly focused, music is a huge distraction. Unlike many people who like listening to instrumental music because it highly benefits their concentration and study, in my case the music makes me feel instantly sleepy.
 • When do you listen to music?

 • Well, music is essential to humans in the whole world so I’m no exception. I usually listen to music when I’m in need of relaxation or a quick escape from the stressful world of work, or when I need to stay focus.
 • How much time do you spend listening to music every day?

 • Not very much, only when I commute to work in the morning and when I go back home in the evening. I always put on my earphones listening to my favourite music artists when I’m on the train as it helps me relax my mind and at the same time uplift my spirit. I cannot imagine my everyday life without music.
 • What kinds of music do you like to listen to?

 • Well, I only listen to one type of music and that is independent music, either indie rock or indie pop. I am supportive of indie artists as they are giving their best to showcase their raw talent in music without restrictions from record labels. As a result, they produce meaningful songs unlike some other pop artists’ music that is too commercialized - the artistry has been compromised because of the main goal which is to make a lot of money.
 • Does your taste of music change from the past?

 • Yes, of course. When I was in high school, my teen music taste was dominated by pop music with catchy tunes and fast tempos. However, now I prefer listening to instrumental music with gentle melodies to find peace and relaxation.
 • Do you play any kinds of musical instruments?

 • Due to my total lack of rhythm and the fact that I am tone deaf, I would not even consider embarrassing myself with any attempt to play a musical instrument. On a related subject, on the race occasion that I attempt to sing a hymn in church, along with everyone else.
 • How do you feel when you listen to music?

 • Everything depends on the type of music I’m listening to. For example, when you’re happy and listen to some happy music, it will boost your happiness. On the other hand, if you’re sad, sad music might get you even more sad. But most of the time, listening to some music helps me pick up my energy and chill a bit.
 • Do you like any foreign celebrities?

 • Absolutely. The person that I have had a soft spot for is Miley Cyrus. I guess most people at the same age as me grew up with Disney Channel and among its successful series, Hannah Montana starring Miley Cyrus would always be on top of my list. Although now she’s grown up, I’m still a big fan of her amazing voice and highly inspiring songs.

 • Have you ever been to a musical performance?

 • Once in a blue moon, I attend a concert, since the ticket price for foreign artists’ concerts is so out of my reach that I can only stay home and watch online. It was 2018 that I finally did go to a concert on my own, obviously, it was an international music concert. It was absolutely mind-blowing and unforgettable for me. 

Bạn đã biết hay chưa: Làm gì nếu bạn không hiểu câu hỏi do giám khảo đưa ra

Chủ đề 8: Musical Instrument

 • Which instrument do you like listening to the most? [Why?]

 • Have you ever learned to play a musical instrument? [Which one?]

 • Do you think children should learn to play a musical instrument at school? [Why/Why not?]

 • How easy would it be to learn to play an instrument without a teacher? [Why?]

 • Which instrument do you like listening to the most? [Why?]

 • Answer:  I mostly like the sound of a piano. The note that a piano produces is so delightful and melodious. It soothes the ear and refreshes my mind. The guitar is perhaps my second most preferred musical instrument and it is widely used with most of the music types.

 

 • Q.  Have you ever learned to play a musical instrument? [Which one?]
 • Answer:  I once tried to master the skills of playing the guitar. I even got admitted to a music school to learn to play the guitar but could not finish the whole course. I can play some basic tones and music in the guitar but I am not a skilled guitarist.

 

 • Q.  Do you think children should learn to play a musical instrument at school? [Why/Why not?]
 • Answer:  I believe schools should have the facility for the interested students who want to learn to sing and play a musical instrument, but it should not be forced to all. If a child at school feels passionate about learning it, he/she should be given the choice to do so.

 

 • Q.  How easy would it be to learn to play an instrument without a teacher? [Why?]
 • Answer:  I think it was quite impossible in the pre-internet era. However, the online courses and the interactive video tutorials make it a bit easier to learn to play a musical instrument like a guitar or a drum without the direct supervision of a mentor these days. Nevertheless, having a teacher is tremendously beneficial as he /she inspires to learn and can be a role model for mastering the skills of playing a musical instrument.

 

Chủ đề 8: Reading

 • Do you like reading?

 • How often do you read?

 • What do you like to read?

 • Where do you usually read?

 • Do you read for pleasure or to get information?

Chủ đề 9: Email

 • How often do you use email?

 • What do most people in your country use email for?

 • What are the advantages of email?

 • Are there any disadvantages?

 • Do you think that email will replace letter – writing?

◙ Idioms you get to know:

 • Snail mail = sending letters through the post: thư giấy gửi qua bưu điện

 • Lost in cyber space: = lost somewhere on the internet: thất lạc trên mạng

Xem thêm: Simon IELTS - website của cựu giám khảo IELTS Speaking Part 1,2 và 3 tại Anh Quốc - trang web hằng đầu về IELTS bằng tiếng Anh

 

Chủ đề 10: Learning English

 • How long have you been learning English?

 • What do you find difficult about learning English?

 • What advice would you give to someone starting to learn English?

 • Would you like to learn another language in the future?

tailieu24h.vn i can do it ielts speaking

Chủ đề 11: Writing

 • How often do you write something by hand?

 • What types of things do you usually write by hand?

 • Do you think it is important to have good handwriting?

 • What are the advantages of writing something by hand?

Chủ đề 12: Clothes

 • What types of clothes do you like wearing?

 • Where do you usually buy your clothes?

 • Did you wear a school uniform when you were younger?

 • What can we learn about a person from the clothes that they wear?

◙ Idioms you get to know:

 • The in thing = fashionable: hợp thời trang

 • At the height of fashion = fashionable: đang là mốt thời thượng

 • Up – to – the – minute = the most recent: thời trang mới nhất

 • Dressed to the nines = wearing very formal clothes: ăn mặc chỉnh tề

Chủ đề 13: School

 • Tell me about a school that you went to when you were younger.

 • What did you like about that school?

 • What subject did you like best at that school?

 • What would you like to change about that school?

 • Q. Did you go to a secondary/high school near to where you lived? [Why/Why not]
 • Answer: Yes, I did attend a high school which was close to where we lived.  In fact, it was very much within the walking distance which would take me only about 8 to 10 minutes to reach my school at a moderate pace. I attended that high school primarily because of the convenience, safety and security. Having lived close to my high school, it would always be easy for me to commute back and forth from my home without getting tired. Besides, my father had to live away from us because of holding a government service, so living close to high school would provide my father with a greater sense of safety and security for me as I wouldn’t need to travel far to attend my school. 

 • Q. What did you like about your secondary/high school? [Why?]
 • Answer: Getting an opportunity to study in a high school, after passing the elementary/primary school, is completely a new experience with new teachers, new books and new library to be accustomed to.  However, one of the best things, which I really liked about my school, was that it had plenty of open space in and around it with beautiful garden and a lake with crystal clear water for students like us to enjoy during the breaks in between our classes. Another thing that I really liked was our school would provide funds for us to organize picnics every month so that we could travel to some remote picnic spots (not too far from our school, of course), like in a park or forest site, and enjoy the outdoors while enjoying some delicious meals, cooked by none other than ourselves. Of course, the best thing about my high school was the opportunity, I got, to make friends who I still treasure to this date.

 • Q. Tell me about anything you didn’t like at your school.
 • Answer: Well, my high school was great for me for the most part except the fact I didn’t exactly like the idea of wearing the same shirt, the pant and the same shoes every day. Neither did I ever like the fact that my school offered us the same “boring” tiffin every late morning. Another thing that I really dislike about my school was that I had to face more “bullies” than I was perhaps ready to deal with.   

 • Q. How do you think your school could be improved? [Why/Why not?]
 • Answer: Again, I liked my high school, for the most part, as it always tried its best to bring the “best” among us academically. But, it didn’t exactly encourage us enough to take part in “extracurricular” activities such as creating a school debate team or culture clubs. So, my high school certainly would need some improvements on those fronts. Besides, little works on to fixing and repairing some of the old building structures (by the way, it was a really old high school) of the high school would also go a long way to improve the “looks and sights” of an otherwise great school.

Chủ đề 14: Restaurants

 • How often do you eat out in restaurants?

 • What types of restaurants do you like best?

 • What types of restaurants are common in your city?

 • What are the advantages of eating out in restaurants?

Chủ đề 15: Friends

 • Which is more important to you, friends or family? [Why?]

 • Answer: To be honest, family comes first. However, there are some friends who become our family members. The bond between family members is often stronger but this does not mean that we do not have friends who are less important in our life. Being with the family makes us who we really are and friends make our life worth living.

 • How friendly are you with your neighbours? [Why/Why not?]
 • Answer: I must say I am quite lucky to have good neighbours who are always supportive and well-behaved. I am quite close to them. We have been living in our neighbourhood for more than a decade and our neighbours have become our close relatives. We have a mutual understanding and an invisible bond that ties us together as good neighbours. I respect their opinion, privacy and try to step forward whenever they need me.  

 • Tell me about your best friend at school.
 • Answer: My best friend at school was John and he was a great friend. He was tall and brave. He taught me how to show courage when we are in trouble. He has a great impact on my life. Though he lives in Australia now, we regularly communicate via Skype. I specifically liked him because he was more like a brother than a friend to me.

 • Do you have many friends? [Why/Why not?]
 • Answer: I have more than 10 friends and I am not sure if I should say this is many! However, I had more than 30 friends in my school days. With the passage of the time, the number plummeted. If I count my Facebook friends as real friends, the number would go high! 

 • How often do you go out with friends? [Why/Why not?]
 • Answer: I meet my friends almost twice a week. I love to spend my weekends with them and sometimes I visit different places, watch movies and discuss different topics with them. I do not go out with all of my friends. I mostly hang out with 2-3 close buddies and go out with them almost 3-4 times a month. 

◙ Idioms you get to know:

 • Own flesh and blood = family, relative: máu mủ, ruột thịt

 • Soul mate = best friend: bạn chí cốt/ tri âm tri kỷ.

Chủ đề 16: Festivals 

 • Do you often celebrate festivals in your culture?

 • What do people usually do during festivals?

 • Which is your favorite festival?

 • Do you think festivals are important?

 • Tell me about the most important festival in your country.

 • What special food and activities are connected with this festival?

 • What do you most enjoy about it?

 • Do you think festivals are important for a country? [Why?]

 • Tell me about the most important festival in your country.
 • Answer: Malaysia is a multicultural country where people of all religions and faiths live in peace and harmony, and one of the most important religious festivals in my country is called “Vesak day” (or Wesak) to commemorate the Lord Buddha’s Birthday which is usually observed during the first full moon in the month of May. To all Buddhist people in Malaysia, this is a very, very important festival because they believe that the Lord Buddha’s birth, enlightenment and death had occurred on the same calendar day.

 • Q. What special food and activities are connected with this festival?
 • Answer: A typical Wesak Day usually begins at dawn at Buddhist temples throughout Malaysia by getting devotees to gather in order to meditate on the Eight Precepts as well as having Monks in saffron-coloured robes to chant the sutras in unison. A candle procession is also the highlight of the celebration, and at the same time, offerings of prayers and burning of joss sticks/incense also run in full swing.

 • Q. What do you most enjoy about it?
 • Answer: What I enjoy the most about the “Visak” is that it manages to bring people from all walks of life in the spirit of “giving” and “charity” in order to the help the “less privileged” section of our society.

 • Q. Do you think festivals are important for a country? [Why?]
 • Answer: I don’t just think, but I actually believe the festivals are absolutely important for any country as it helps bring all kinds of different people together so that they could learn about each other and appreciate them, in a world which has seen too much hatred and animosities already towards each other. They spread brotherhood, faith, love, sense of respect and duty among the people without destroying others emotions and beliefs.

◙ Idioms you get to know:

 • Push the boat out = have a party : tổ chức tiệc tùng

 • Make merry = drink and eat: ăn uống linh đình

Chủ đề 17: Meeting new people

 • Do you often meet new people?

 • In your country where can you meet new people?

 • How easy is it to meet new people in your city?

 • Is it possible to meet people from other countries where you live?

IELTS Speaking part 1 chủ đề meeting new people

Chủ đề 18: The Sea

 • Have you spent much time near the sea?

 • What do people usually do when they visit the sea?

 • Why do people like spending time near the sea?

 • Would you like to live near the sea?

◙ Idioms you get to know:

 • Go for a dip = go swimming: đi bơi

 • Get one’s sea legs = get used to being on a ship/ boat: quen với việc đi bằng các phương tiện đường biển

Chủ đề 19: The computers

 • How often do you use computers?

 • In what ways do people use computers in your country?

 • How did you learn to use a computer?

 • How much have computers changed your life?

◙ Idioms you get to know:

 • Technophile: the person who is addicted to computers

 • Technophobe: the person who can’t use a computer

Chủ đề 20: Collecting things

 • Have you ever collected anything?

 • What things do people collect in your country?

 • Why do people like collecting things?

 • Would you like to start collecting something new in the future?

 

Chủ đề 21: Dancing

 • Do you like dancing?

 • What kinds of dancing are popular in your country?

 • Is traditional dancing popular among young people in your country?

 • What kind of dancing do people like watching?

 • Do you enjoy dancing? [Why/Why not?]

 • Has anyone ever taught you to dance? [Why/Why not?]

 • Tell me about any traditional dancing in your country.

 • Tell me about some popular dancing in your country?

 • Do you think that traditional dancing will be popular in the future? [Why/Why not?]

 • Do you enjoy dancing? [Why/Why not?]
 • Answer: I don’t exactly dance primarily because I am not really good at it. But, please don’t get me wrong as I don’t have anything against “dancing”, and I do like to watch “dancing” but it is just that I never feel the “desire” myself or the passion to “shake” my body at the beat or sound of any music. I guess that it is just not in my “gene”. However, I do think that “dancing” is a “domain” which should be left only for the people who know how to dance.

 • Q. Has anyone ever taught you to dance? [Why/Why not?]
 • Answer: Nobody has ever taught me how to dance because I was never really interested in learning it and nobody in my family was a dancer.

 • Q. Tell me about any traditional dancing in your country.
 • Answer: Our country has a rich culture, because of its multi-cultural and multi-racial heritage, with its fair share of traditional dance and music. Malaysia, sometimes referred to as ‘truly Asia”, has at least 15 different kinds of dances.  However, the most popular type is called “Joget” which is a lively dance with an upbeat tempo. It is usually performed by couples who combine fast, graceful movements with playful humour, and it has its origins in Portuguese folk dance, which was introduced to Melaka during the era of the spice trade.  Some of the other dances are also a bit more popular than the others, depending on which part of Malaysia you live in. 

 • Q. Tell me about some popular dancing in your country?
 • Answer: In Malaysia, Chinese Lion Dance is very popular which is performed during the Chinese New Year festival. Dragon Dance, another popular dance type, is typically performed to usher in the Chinese New Year. 
 • Besides, the Indian Bharata Natyam, a classical Indian dance, is famous in my country which is poetry in motion based on ancient Indian epics. Moreover, I can recall  "Bhangra" which is lively folk music and dance form of the “Sikh” community. Then "Zapin" is a popular dance in Malaysia that has its root in Islamic tradition finally, "Bamboo Dance" is a highly popular and entertaining traditional dance in which two long bamboo poles are held horizontally above the ground at ankle-height and then they are clapped together to a high-tempo drumbeat. 

 • Q. Do you think that traditional dancing will be popular in the future? [Why/Why not?]
 • Answer: Malaysia is a very diverse country with many traditions and heritage which have survived for centuries. Many traditional dances have also survived for centuries just as they exist today because we, Malaysians, always try to promote and practice them in every kind of celebration and social gatherings one way or another. Therefore, it is only natural to assume that traditional dance in Malaysia will become more and more popular in the coming days. 

Chủ đề 22: Languages

 • What languages do you speak?

 • Do you think it’s important to learn a foreign language?

 • What languages are spoken in your country?

 • Would you like to learn another language in the future?

 

Chủ đề 23: Weather

 • What’s the weather like where you live?

 • What do you do when the weather is bad?

 • What type of weather do you like best?

 • Would you like to have that type of weather all year round?

 • Have you ever been in very cold weather? [When?]

 • How often is the weather cold where you come from?

 • Are some parts of your country colder than others? [Why?]

 • Would you prefer to live in a hot place or a cold place? [Why?]

 • Have you ever been in very cold weather? [When?]


 • Answer: I live in the Southern Bhutan area bordering India where the weather is hot and humid with the effects of a monsoon season. However, I did live in very cold weather for some times when I visited the northern part of Bhutan, bordering with Tibet, in order to live with my paternal aunt for sometimes when I was about a 10 years old boy before almost 20 years ago. Of course, I loved the snow there, but it was just way too cold for me probably because I am born and raised in a different kind of weather.
 • Q. How often is the weather cold where you come from?

 • Answer: Where I live in Bhutan, the weather remains cold for about 3 to 4 months from Mid-November to February, sometimes stretching till the month of March. However, our winter period can be really dry where temperatures can vary from 10 degree Celsius to 25 degree Celsius.
 • Q. Are some parts of your country colder than others? [Why?]

 • Answer: Bhutan is a rather small country, but its temperatures can vary extremely from the North to the South as well as valley to valley, depending on the elevation. For example, the northern part of Bhutan, bordering with Tibbet, can be extremely cold, and can be covered with snow because it sits on a rather high altitude while the western, the eastern and, central Bhutan (cities like Ha, Paro, Thimphu, Wandue, Tongsa, Bumthang, Trashi Yangtse, Lhuntse) mostly experience European-like weather because of its little lower altitude where winter typically lasts from November to March.
 • Q. Would you prefer to live in a hot place or a cold place? [Why?]
 • Answer: Sometimes, I feel cold even during the summer time (probably because of my low body temperature, I suppose). Therefore, the hotter the weather is, the better it so for me. Besides, I feel that putting on too many clothes every time I go out, and then take them off after coming back to home, is just a terrible waste of time. Then again, I could be wrong too about this “whole practice” of changing clothes!

 

Chủ đề 24: Hapiness

 • What kinds of things make you happy?

 • What do you do if you feel unhappy?

 • Is unhappiness always a bad thing?

Chủ đề 25: Shopping

 • Do you like shopping?

 • How often do you go shopping?

 • What kind of shops are there in the area where you live?

 • What’s the worst thing about shopping?

Chủ đề 26: Film or movies

 • Do you like watching films?

 • What types of film do you like watching?

 • How often do you watch films?

 • Do you prefer watching films at home or at the cinema?

 • Would you like to be in a movie?

Chủ đề 27: Weekends

 • What do you usually do at the weekend?

 • What do people usually do at weekends in your country?

 • Do you think your weekends are long enough?

 • How important do you think it is to have free time?

 • How do you usually spend your weekends? [Why?]
 • Answer: I usually spend my weekends by mostly doing the outdoors like enjoying swimming (on summer days), fishing and gardening. I enjoy these outdoor activities mainly because I spend too much of a time indoor at my work. Oh, by the way, I also like to go to my favourite restaurant with my friends in order to enjoy some “relaxing and fun” time. I enjoy doing all these outdoor activities because they make me strong, positive and rejuvenated to deal with “all-so-familiar-struggles” of our modern, tough and complicate world.

 • Q. Which is your favourite part of the weekend? [Why?]
 • Answer: My favourite part of the weekend is certainly the “morning” when I don’t have to worry about waking up early and getting ready quickly to get to work. Then, of course, I also like the part when I don’t really have to worry about going to bed “early” or staying up late at night. Even more special are the Friday nights when my mind is pretty much “occupied” with the very thoughts of enjoying a long weekend, waiting ahead of me. 

 • Q. Do you think your weekends are long enough? [Why/Why not?]
 • Answer: Yes, I do think that my weekends are long enough because it helps me to rejuvenate for the challenges of the next week by allowing me to do the things that I really enjoy. Of course, an extra weekend day would certainly be welcome by many people like me, but I don’t see it happening in the near future. So, essentially, whether our weekend is long enough or not depends on how we plan to spend the time.

 • Q. How important do you think it is to have free time on the weekends? [Why?]
 • Answer: There is no doubt that work is important, but so is the recreation, families and friends. But, without enough free time, be it on the weekends or some other times, we just won’t be able to “recharge” ourselves, nor will we be able to interact with our families and friends enough in order to show them that they really matter in our lives. Therefore, it is absolutely important that we have enough free time in order to ensure a “balanced” life so that not only we can succeed in our professional life but also in personal life. 

 

Chủ đề 28: Going out in the evening

 • How often do you go out in the evening?
 • Who do you usually spend your evenings with?

 • When you go out in the evening what do you usually do?

 • Do you think there is enough to do in the evening in your city?

◙ Idioms you get to know:

 • Regular haunt = a place one regular goes to: nơi chốn hay lui tới

 • The wee hours = very early in the morning – after midnight: sáng sớm tinh mơ

 • In the dead of night = very late at night: tối khuya/ đêm khuya

Chủ đề 29: Animals

 • Do you like animals?

 • What types of animals do people keep as pets in your country?

 • How do most people feel about animals in your country?

 • What are animals used for in your country?

 

Chủ đề 30: Routine - Daily Routine

 • What time do you usually get up in the morning?

 • Are your weekday and weekend routines different?

 • What’s your favorite time of day?

 • What’s the worst part of the day for you?

 • What would you like to change in your daily routine?

 • Are all your days the same?

 • Tell me about your typical weekday and your typical weekend.

 • What is the balance of work/study and free time in your normal day?

 • What would you like to change in your daily routine?


 • Answer: Spending too much time in watching too much television after coming back from my work has become like a daily routine to me for the last several months, and I would really like to change it. It is not that only my wife dislikes this terrible routine, I also dislike it a lot because this extra television watching habit/routine doesn’t allow me to have enough sleep at the end of the night.
   
 • Q. Are all your days the same?

 • Answer: No, all my days are not the same just like a day in the winter time and a day during the summer season are not the same. And, as a result, I remain happy some of the days while “not-so” happy during the others. Also, some days, I become very productive at my work while some other times, I only wish that I could be more “productive.”
   
 • Q. Tell me about your typical weekday and your typical weekend.

 • Answer: My typical weekday starts with paying little “tribute” to my “Goddess” mother (which I do every day regardless of the weekday or the weekend). Then after taking my shower and breakfast, I hit the road in my motorbike to go to my work and arrive there at around 9 am. I finish my work at around 6 pm and then go to a nearby and local market place to buy some fresh groceries and meats/fishes. By the time, I return home, it is almost 8 pm in the evening. I finish my meal after that and immediately start watching TV and continue watching it until I go to bed after midnight most of the days.  My weekends are pretty much the same as the weekdays except I don’t go to work on the weekends. Of course, sometimes, during the weekend, I do take my wife and family out to a nearby park or restaurant to enjoy some quality time together.
   
 • Q. What is the balance of work/study and free time in your normal day?
 • Answer: I like to believe that my work life and free time for leisure and other activities in a normal day is pretty balanced since I almost always have enough time at my disposal, after my work hours, in order to interact with my family members and attending other important things, like doing grocery shopping and worshipping at temples.

Speaking IELTS part 1 chủ đề daily routine

Chủ đề 31: Family

 • Tell me about your family.

 • What kind of things do you and your family do together?

 • Who does the housework in your family?

 • Would you prefer to have a larger or smaller family?

 • Do you have a large family or a small family?

 • Answer: I have a small family of 5 people which includes me, my brother, my sister, my father and my mother. We all live together, except my sister, who is married and has her own family now. We enjoy our life as caring members of an extended family.

 • Q. Can you tell me something about them?
 • Answer: My parents are retired old citizens, and they have raised their family and children really well. My father used to work as a Director at the Agriculture Ministry in our country before retiring from his job about a few years ago while my mother has been a housewife for all of her life. Both my parents have lived most of their lives in the countryside before moving to (...say the name of the city where you live now...) with us because of our careers. My elder brother is a software developer and married to a lovely lady while my sister lives in another country with her husband. We are a family of great traditional values where we love and care for each other as best as we can. 

 • Q. How much time do you manage to spend with members of your family?
 • Answer: In this busy modern life, unfortunately, I don’t get as much time as I would have preferred to spend with my family members except during the weekend. Of course, if I ever manage to get back to my home from works earlier than usual, then I certainly try to make the best use of the extra time, added to my life. 

 • Q. What sorts of things do you like to do together?
 • Answer: They say that nothing brings a family together than a great meal.  So, as a family, our most favourite time also is when we all get to cook some of our favourite dishes and enjoy them together. And, we do this whenever we get an opportunity, but it happens mostly on the weekends. We also like to enjoy a nice movie, when my sister is around, together during the holidays and at the weekends. By the way, my younger sister has a “bubbly” personality, and she just loves birds. So, whenever she is around, she never forgets to “force” (to put it jokingly) all of us to join her in visiting her favourite “Bird Park” which is home to pretty much all kinds of birds from all over the world. 
 • However, another thing, that we really enjoy doing together, is when we all get to travel to our hometown which is located far outside of the city. We all enjoy being there as this place reminds us of a lot of our memories. 

 • Q. Do you get on well with your family? [Why?/why not]
 • Answer: We are blessed to have such a family where we all get along with each other very nicely primarily because we all try our best not to “impose” anything on the others. Besides, the mutual respect and appreciation, we have for each other, helps us get on well with each other. On top of that, as a great functioning family, I never shy away from sharing my thoughts and experience with any of my family member which always helps us to put things in proper perspectives. Finally, we never stop offering “gifts” to express our love for each other because “gifts” help build a stronger bond among the family members in my opinion.

Chủ đề 32: Cooking

 • Can you cook?

 • Who usually does the cooking in your home?

 • How do people usually learn to cook in your country?

 • What are the advantages of being able to cook?

 

Chủ đề 33: Wedding

 • Have you ever been to a wedding?

 • What do people usually do at weddings in your country?

 • What clothes do people usually wear at weddings in your country?

 • Which people are usually invited to weddings?

Chủ đề 34: Public Transport

 • What types of public transport can be found in your city?

 • What type of public transport do you use most?

 • Are there any public transport problems in your city?

 • How would you improve the public transport system in your city?

Chủ đề 35: Travel

 • How much travelling have you done?

 • Do you prefer travelling alone or in a group?

 • When you visit new places, what do you like to do?

 • What places would you like to visit in the future?

 • How did you reach the examination centre?

 • Do you like travelling?

 • How do you usually travel?

 • What are the most common types of transportation run on the streets in your country?

 • Which types of transportation do people in your country often use to move?

 • How did you reach the examination centre?

 • Answer: The examination centre is far from where I live. So, I had to take a bus to reach the examination centre by road.

 • Q. Do you like travelling?


 • Answer: Yes, I do like travelling, whenever I get an opportunity, to see what my country and the rest of the world has in store for us. So far, I have travelled to India, Nepal, Turkey, Malaysia and Bangladesh outside of my country.

 • Q. How do you usually travel?

 • Answer: I usually travel by road on a bus unless I am going to my work, in which case, I take my motorbike. In case I am travelling to a foreign country, then I, of course, take a plane.

 • Q. What are the most common types of transportation run on the streets in your country?
 • Answer: The most common types of transportations in my country are public bus and Taxi. We also do have a railway system and the government is planning to expand our water transportation system.
 • Q. Which types of transportation do people in your country often use to move?
 • Answer: People mostly use public buses and four-wheel-drive pickups to move around. A large number of them use their own bicycles and motorbikes while affluent people use private cars

Chủ đề  35.1: Travelling to work or college

 • How do you usually travel to work or college? [Why?]

 • Have you always travelled to work/college in the same way? [Why/Why not?]

 • What do you like about travelling to work/college this way?

 • What changes would improve the way you travel to work/college? [Why?]

 • Q. How do you usually travel to work or college? [Why?]

 • Answer: I usually travel to work on my motorbike since I live in a remote village area where we don’t really have any reliable public transportation system to commute back and forth from our works.  Besides, I like my little motorbike as it is convenient to use, and I can park it anywhere very easily.
 • Q. Have you always travelled to work/college in the same way? [Why/Why not?]
 • Answer: Yes, I have always travelled to my work in the same way with my bike mainly because using a bike is very convenient for me since I have the freedom to go anywhere at my own pace. Besides, I have found out that travelling on my bike costs me significantly lesser than travelling in a public bus which, by the way, is not very reliable because of the poorly-built roads in the area where I live.
 • Q. What do you like about travelling to work/college this way?
 • Answer: The best thing, which I really like about travelling with my little motorbike, is that I can reach my destination within a short period of time which certainly wouldn’t be possible if I was to commute by a bus. Besides, after finishing my office works, I have to go to different places sometimes, such as visiting my relatives and doing grocery shopping, and doing those things on time would be really difficult for me if I didn’t have my bike with me.
 • Q. What changes would improve the way you travel to work/college? [Why?]
 • Answer: As far as changes are concerned, I would certainly like to see a much better public transportation system in the area where I live because, sometimes, on the rainy days, it becomes really difficult and dangerous to commute on a motorbike. Besides, the roads in my areas need to be rebuilt since they haven’t been repaired or rebuilt in a long time.

Chủ đề 36: Names

 • Do you like your name?

 • Is your name common or unusual in your country?
 • Answer:  Statistically speaking, this is not a very common name. However, from my experience, I can tell that I have personally met at least 10 others with the same name but with a different family name. 
 • Does your name have any special meaning? 

 • Does your name have any special meaning?
 • Answer:  My name is very special to me as it is to my parents. The first part of my name, Clyde, came from the name of a river, more specifically it is a Scottish river. The river was close to the location where I was born and I believe my parents wanted me to be as big as a river! The second part of my name, which is Entriken', is the family name of a famous ancient dynasty from Great Britain.
 • Who usually chooses babies’ names in your country?

 • How did your parents choose your name(s)?
 • Answer:  I learned that they were inspired by a name they found in the book and they took the surname from my grandfather. Thus they combined the name and selected it for me. However, this was the final step they went through to pick my name. As far as I know, they had to choose from hundreds of names, spend considerable hours to finally become satisfied with the name.
 • Would you ever change your name?

 • Did your parents choose your name(s)?
 • Answer:  Yes, my parents selected my name. When I was born, my parents wanted me to have a great name, at least to them. I have heard from my mother than my father brought a baby-name-book even before I was born. So the credit of my name solely goes to them.

 • If you could change your name, would you? [Why/Why not?]
 • Answer:  My name is very special to me and I would never change it. For anyone, his/her name is quite unique and significantly important. I might take an alias someday if I need to ghost-write some articles, but changing my real name to something for the sake of modernism or style, is something I will never accept.  

Chủ đề 37: Food

 • What food do you like eating?

 • What sorts of food do you like eating most? [Why?]
 • Answer:  I prefer homemade food and a fan of my mother's recipe. She is an amazing cook and I always enjoy her cooking. Whenever we go to a restaurant, we like to order Chinese menus. Apart from that, I like buttered popcorn, pizza, Indian Masala dosa, Mexican Tacos, doughnuts and sandwich - a mixture of many foreign food items actually.
 • Is there any food that you don’t like?

 • Who normally does the cooking in your home?
 • Answer:  My mother does the cooking in our house and as I have said, she is a magnificent cook. I often compliment her and inspire her to start a restaurant in the city and she always laughs hearing this. Sometimes, my elder sister Emma assists my mother in the kitchen. I, on the contrary, in charge of the grocery and daily shopping.
 • What food is popular where you live?
 • Is fast food popular in your country?

 • Do you watch cookery programmes on TV? [Why/Why not?]
 • Answer:  Not much, I would say. I am not a big fan of TV programmes and mostly watch movies on my laptop. Once in a while, I watch programmes related to travel and cooking and 'Hell's Kitchen', 'Iron Chef' and 30 'Minute Meals' are my favourite. 

 • In general, do you prefer eating out or eating at home? [Why?]
 • Answer:  I like to eat at home. Homemade food has better food value and offers a wide range of choices. It is more hygienic and less expensive. However, we like to eat at a restaurant whenever we have special occasions to celebrate. As dining out in a restaurant offers my mom plenty of time to socialise rather than getting stuck in the kitchen, my father and I often insist her to go to an eatery on occasions like wedding anniversaries and birthdays.
 • ◙ Idioms you get to know:
 • Wolf down = eat very quickly
 • Sink one’s teeth into = eat some special food

IELTS Speaking Part 1 chủ đề food

Chủ đề 38: Birthday - Gift

 • How are birthdays usually celebrated in your country?

 • What gifts do people receive on their birthdays in your country?

 • When did you last receive a gift? [What was it?]

 • Answer:  Well, that's an interesting question and it reminds me of a gift that a close friend of mine gave me a few weeks ago. Maria went to Italy last November to visit her grandparents and after she returned, she gave me a perfume made in Italy. 'Gucci Premiere Eau De Parfum' that she gave me was expensive and I really appreciate her gift.

 • Do you ever take a gift when you visit someone in their home? [Why/Why not?]
 • Answer:  Yes, I most often buy a gift on such an occasion. I do it as it is a broadly followed convention in our country, and the idea of giving a host some sort of gifts is exciting, especially when the host loves the gift. Besides, it's a token of appreciation and a good gesture as a guest.

 • Do you enjoy looking for gifts for people? [Why/Why not?]
 • Answer: Yes, most of the time I love to browse different shops to find a suitable gift for someone I care for. Finding a suitable gift idea and then getting the item can be time-consuming, but it represents our care and love for the person we are presenting the gift. If the person likes the present, the time we spend to find it worths every second of it.
 • Do people eat special food on their birthdays in your country?
 • Which birthday is most important in your culture?

 • When do people give gifts or presents in your country?
 • Answer:  In my country, we mostly give gifts to others on a special day like a birthday, a wedding ceremony, and on an anniversary day. It's a widely followed custom to exchange gifts during the Christmas holidays. We often buy gifts for a classmate, colleague or a teacher on their farewell days.
 • Besides, we often buy candies to children and flowers to our relatives whenever we visit their house.

Chủ đề 39: Seasons

 • Tell me about the seasons in your country.

 • What is your favorite season?

 • Do the seasons affect people’s behavior?

 • Do you wear different clothes in different seasons?

Chủ đề 40: Birds

 • Are there many birds where you live?

 • How do people in your country feel about birds?

 • Do birds have any special meaning in your culture?

 • Should we protect birds?

Chủ đề 41: Photography

 • Do you like taking photographs of new places?

 • Is photography popular in your country?

 • What kinds of photographs do you like looking at?


 • What type of photos do you like taking? [Why/Why not?]

 • Answer:  I often experiment with my camera and mobile phone camera and that's why I like to take a wide range of photos that include nature, people, gift items, sky, river, flower and so on.
 • However, I am inclined to take photos of people. Some of the best photos that I took were taken in unknown places where people posed for my camera. Their genuine smile, sad expression and sometimes bewilderment make the photograph worth cherishing
 • Would you prefer to buy a postcard or take a photograph of a new place?

 • What do you do with the photos you take?
 • Answer: After I take around 20-30 photographs in my camera or my mobile phone, I connect it to my laptop and sort out the best clicks. Then I name those phones according to the theme and prepare those to upload to my Flickr account. Flickr is a great photo storing and sharing website owned by Yahoo! and it offers enormous storage space. Sometimes, I share a few pictures with my friends on Facebook and Instagram. I usually print a photo if I want to gift it to someone or frame it.

 • When you visit other places, do you take photos or buy postcards? [Why/Why not?]
 • Answer:  I used to buy postcards whenever I visited a new place with my parents in my childhood. Perhaps I did so to bring souvenirs of the places I had been to. But with the increasing use of the smartphone and cameras, we can now take our own picture and video and frame it to our digital storage. In this age of technological advancement, we are more inclined to take picture and video and then share those with friends and family rather than purchasing souvenirs, especially postcards.

 • Do you like people taking photos of you? [Why/Why not?]
 • Answer:  If someone asks me firsts and I feel like being captured in a photo, I do not mind. Otherwise, I do not prefer to be in a photograph, especially with less known or unknown people. I think this is a personal choice and I am not the type of person who likes taking selfie or self-photograph now and then.

Xem thêm: IELTS Speaking Part 1, 2 và 3 Hướng dẫn 

Chủ đề 42: Flowers

 • Do you like flowers?

 • On what occasions do people give flowers in your culture?

 • Do any flowers have a special meaning in your culture?

IELTS Speaking part 1 chủ đề Flowers

IELTS Speaking part 1 chủ đề Flowers

 • Q. Do you like to have flowers in your home? [Why/Why not?]

 • Q. Where would you go to buy flowers? [Why?]

 • Q. On what occasions would you give someone flowers?

 • Q. Are flowers important in your culture? [Why/Why not?]


 • Q. Do you like to have flowers in your home? [Why/Why not?]

 • Answer: This is an interesting question and I would be delighted to answer that. In fact, whenever we have a special occasion at our home, we buy flowers and consider it an integral part of the celebration. For instance, if it’s a birthday or a marriage anniversary, we buy different types of flowers and love to have them at our home. Flowers are refreshing and enhance the appeal of the celebration.


 • Q. Where would you go to buy flowers? [Why?]

 • Answer: If I need to buy some common types of flowers, I go to a nearby floral shop that sells a good variety of flowers and flower bouquets. It offers fresh flowers and home delivery. However, if I need to purchase a flower which is not so common like chocolate cosmos or night lily, I order them from a large online shop which specialises in making bouquets for different occasions and has a great variety of flowers.


 • ?Q. On what occasions would you give someone flowers

 • Answer: In our country, we can give someone flower almost on any occasion to congratulate or wish good luck to this person. Perhaps giving flowers in a sad and mournful event is not recommend and apart from that, I can present someone flowers anytime for any occasion.


 • Q. Are flowers important in your culture? [Why/Why not?]

 • Answer: Flowers are extremely important in our culture. They represent purity, innocence, happiness, selflessness and good fortune. A large number of people offer flowers to the deity they pray to while others find it a source of freshness and beauty and give them to their dear and near ones.

Chủ đề 43: Buildings

 • What types of buildings are there in your city?

 • Do you prefer old or new buildings?

 • Are historical buildings important?

 • Would you like to live in an old building?

Chủ đề 44: Rain

 • Do you like rain?

 • What do you usually do when it rains?

 • How do people feel about rain where you live?

 • What do you think is worse, too much rain or not enough rain?

 

Chủ đề 45: Museums

 • Do you like museums?
 • How often do you visit museums?
 • What types of museum can be found in your country?
 • Why are museums important?

Chủ đề 46: Relaxation

 • What do you usually do to relax?

 • How much time do you usually have to relax?

 • What do people usually do to relax in your country?

 • Do you think it’s important for people to relax?

Chủ đề 47: Cycling

 • Do you like cycling?

 • Is cycling popular in your country?


 • How popular are bicycles in your hometown? [Why?]
 • Answer:  Well, I would say bicycles are moderately popular in my hometown. It was widely used when I was a child and I have seen so many people using bicycles to reach their destinations. In fact, the majority of people used to ride bicycles to travel to and from their offices at that time. But, the motorized vehicles have become more popular these days and this trend has decreased the prevalence of bicycles. However, It's a good sign that many young people these days are using bicycles.
 • What are the advantages of cycling?

 • What are the advantages of a bicycle compared to a car? [Why?]
 • Answer: Bicycles have far more benefits than cars except for the fact that a car is faster. The most important advantage of riding a bicycle is that it keeps us healthy. Bicycles do not pollute the air and they are environment-friendly. They are cheap and requires no costly maintenances or services. While cars take larger spaces to be parked into, bicycles do not. Considering the environmental consequences, bicycles could be a great replacement for motorised vehicles in our hometown.
 • How often do you walk to places?

 • How often do you ride a bicycle? [Why/Why not?]
 • Answer: Honestly speaking, I scarcely ride a bicycle these days. Busy lifestyle, faster speed of motorized vehicles and our apathy to get involved in physical activities have forced us to use a bicycle less often. Once in a while, I ride a bicycle and that's primarily to have fun and not to travel. Personally, I more often use a car than a bicycle because the former one is faster and more comfortable to ride in.

 • Do you think that bicycles are suitable for all ages? [Why/Why not?]
 • Answer: Yes, I absolutely believe that bicycles are suitable for people of all age groups. Bicycles are cheap, have almost zero maintenance costs, and good for the environment and for our health. Since it doesn't take much physical labour, children, youth and senior citizens alike can ride it without any hassle. The health benefits of riding a bicycle are unparalleled and that's why people from all age groups should consider this as their primary means of transportation.

Chủ đề 48: Healthy eating

 • Do you like eating healthy food?

 • Do you think it is important to eat healthy food?

 • Is fast food popular in your country?

 • Do you think people eat healthier food nowadays compared with people in the past?

◙ Idioms you get to know:

 • In good shape/ in good condition = having a healthy body

 • Pig out = eat a large amount of food, usually unhealthy food

 • A Big Mac Attack ( modern slang for eating MacDonald’s fast food).

Bạn có biết: Từ vựng về chủ đề ăn uống trong sách giáo khoa lớp 9 

Chủ đề 49: Hotels

 • Do you like staying in hotels?

 • How often do you stay in hotels?

 • What types of hotels can be found in your city/ country?

 • What are the advantages of staying in a hotel?

Xem thêm: 5 quy tắc vàng để trả lời mọi câu hỏi IELTS Speaking Part 1 một cách dễ dàng

Chủ đề 50: Outdoor activities

 • Do you like doing outdoor activities?

 • How often do you do outdoor activities?

 • What outdoor activities are popular in your country?

 • Do you think it’s important for people to spend time outdoors?

IELTS Speaking Part 1 Chủ đề Outdoor activities

IELTS Speaking Part 1 Chủ đề Outdoor activities

Chủ đề 51: Memories of the past

 • Do you like to think about the past?

 • How do you feel when other people talk about their memories?

 • Do you keep photographs to remind you of past events?

 • What can people learn from the past?

Có thể bạn quan tâm: Cách trả lời những chủ đề bạn không thích trong IELTS Speaking

Chủ đề 52: Childhood

 • Did you have a happy childhood?
 • What part of your childhood do you remember most?
 • What makes a happy childhood?
 • What would you like to change about your childhood?

Xem thêm: Từ vựng IELTS Speaking chủ đề Childhood, family and children

Chủ đề 53: Colour

 • What’s your favorite colour?

 • What can we learn about a person from the colours they wear?

 • Do any colours have a special meaning in your culture?

 • What’s your favourite colour? [Why?]

 • Do you like the same colours now as you did when you were younger? [Why/Why not?]

 • What can you learn about a person from the colours they like?

 • Do any colours have a special meaning in your culture?
  colour ielts speaking part 1

 • Q. What’s your favourite colour? [Why?]
 • Answer: My favourite colour is pink and I guess many other girls like me also have a fascination with this colour. Pink, a delicate colour that means sweet, nice, playful, cute, romantic, charming, feminine, and tenderness. Pink is the colour of the universal love of oneself and of others. I love it more than any other colour.
 • Alternative Answer: My favourite colour is blue - the colour of the ocean and the sky. This colour is associated with depth and stability and symbolizes wisdom, trust, confidence, intelligence, faith, and heaven. From my childhood, I had been attracted to this colour and always preferred blue pairs of jeans.  I believe blue is a colour that suits me and perhaps this is one of the reasons I like it so much.

 • Q. Do you like the same colours now as you did when you were younger? [Why/Why not?]
 • Answer: Yes, pink has always been my favourite colour. My father bought me a beautiful pink doll when I was only 4 years old and my parents painted my room pink in my childhood. Since then I am in love with this colour and interestingly it is still the same.
 • Alternative Answer: White and red were my favourite colours up until I turned 19. Strangely, I started realising the importance of blue colour when I started travelling extensively. I watched a movie titled ‘Blue’ and then did some extensive research on this colour. Besides, my fascination with the blue pair of jeans also enhanced my weakness in this colour.

 • Q. What can you learn about a person from the colours they like?
 • Answer: I believe the choice of colours often represents some personality traits and this tells a lot about a person. For instance, people who choose black as their favourite colour are often artistic and sensitive and those who love the green colour are often affectionate, loyal and frank. Clearly, these are generic descriptions but provides the clue to assessing different personality types that exist within a group. More scientifically speaking, the choice of colours defines someone's preference and could be used to speculate that a person's life experience and preferences.

 • Q. Do any colours have a special meaning in your culture?
 • Answer: White is considered the symbol of peace and red for violence in our culture. Interestingly, red is sometimes referred to as the colour of friendship and sacrifice which contradicts the earlier meaning of this colour! As far as I know, Green, in our country, represents nature and prosperity while yellow is the colour of sunshine and happiness. Finally, black is considered something gloomy and sad and relates to the dark past in history. However, black is often revered, by some people in our country, as the colour of intelligence and mystical world.

Xem thêm:

Từ vựng IELS tại đây

Văn mẫu Chủ đề ‘games’ Topics  IELTS Speaking IELTS Part 1 

Chủ đề 54: Games

 • What games are popular in your country? [Why?]
 • Answer:  People in my country are crazy about football. You will find most of the youths playing football in the evening. Among the indoor games, people love to play chess and cards most of the time. Finally, computer games are highly popular among the young generation.
 • Do you play any games? [Why/Why not?]
 • Answer:  Yes, I like to play badminton most of the time. Football was, and still is my favourite sports, but I can't manage time to practice football in the evening. I am a great fan of chess and I often visit a few of my friends who are also passionate about playing chess. Sometimes, a single chess match between me and my friend takes multiple days to finish!

 • How do people learn to play games in your country?
 • Answer:  I think most of the people in my country learn to play different games in their childhood and their family, classmates and friends have a great role in teaching these games to them. Young children often mimic elders and play games that are popular in their area.
 • Those who are serious about sports or want to become professional sportsmen often get admitted to different training institutes to develop their skills.

 • Do you think it’s important for people to play games? [Why/Why not?]
 • Answer:  Yes, I do believe that sports and games are vital for a balanced life. Games are highly entertaining and beneficial for our health. Many games are helpful for children's physical and cognitive developments. It also teaches them important skills like how to be a team member and develops their decision-making capabilities.

Chủ đề 55: Phones và telephoning

 • How often do you make telephone calls? [Why/Why not?]

 • Who do you spend the most time talking to on the telephone? [Why?]

 • When do you think you’ll next make a telephone call? [Why?]

 • Do you sometimes prefer to send a text message instead of telephoning? [Why/Why not?]

 • How often do you make telephone calls? [Why/Why not?]
 • Answer:  I do not use a landline that much except for some official purposes, but I use a mobile phone very extensively and daily.
 • I use the mobile phone to make or receive calls, send or receive text messages and sometimes to use the internet. I often play games on my mobile phone and listen to my favourite music. There is scarcely any day when I do not use it.

 • Q.  Who do you spend the most time talking to on the telephone? [Why?]
 • Answer:  I believe that would be my mom. She is very close to me and starts worrying if she does not hear from me for more than a few hours. She calls me a few times each day whenever I am out and I can tell her virtually anything. For these reasons, she is the person I spend the most time talking to on a telephone or on a mobile phone.

 • Q.  When do you think you’ll next make a telephone call? [Why?]
 • Answer:  I will call my mom after I leave the exam hall to let her know that I am fine and my exam went very well. I will call her as I am sure she is eagerly waiting to hear from me and to know how well I had performed in the exam.

 • Q.  Do you sometimes prefer to send a text message instead of telephoning? [Why/Why not?]
 • Answer:  Yes, sometimes sending a text message is more convenient and makes more sense than calling someone. For instance, if I'm in a meeting or in a crowded place, I would prefer SMS than phone calls. Moreover, if I need to send an address, a number or an email ID, I would rather send a text message than to call the intended recipient.

Chủ đề 56: Living place

 • Where do you live?

 • What kind of place is it?

 • What’s the most interesting part of your town/village?

 • What kind of jobs do the people in your town/village do?

 • Would you say it’s a good place to live? (why?)

 • Where do you live?
 • Answer: I live in (...say your area name…) in (...say your town/village/city name...). I have been living there as long as I can remember as it is our permanent residence.

 • Q. What kind of place is it?
 • Answer: This a large town where more than 2 million people reside in. It's a beautiful town and the people are nice and friendly. The area where I live in is in the north of the town centre and a magnificent place, especially because of the quiet environment and good neighbours.

 • Q. What’s the most interesting part of your town/village?
 • Answer: Well, there are actually more than one interesting parts and facts that I can recall about our town and among them, the most interesting part is that the entire town is an island. You have to take a ferry or a launch or cross a bridge on a bus to reach our town. Perhaps the second most interesting fact of the city is that wind power provides all the electricity we need. If I tell about the most intriguing area of our town, it would be the north part of the town which is the hub of the town.

 • ?Q. What kind of jobs do the people in your town/village do
 • Answer: That would be tough to answer because the types of jobs people do in our town vary to a great extent. However, construction engineers, IT professionals, fishermen and salespersons would dominate the list, I believe. Many young people run online businesses and a few rich people own hotel chains in our town. Since it is a popular tourist destination, many locals are indirectly involved in the hotel and tourism sectors.

 • Q. Would you say it’s a good place to live? (why?)
 • Answer: Having a great neighbourhood where people are nice and the environment is quiet is always preferred by people as a living place. From this regard, our town is a great place to live in. Because it's an island, you can get fresh fishes, vegetables and if you are fond of seafood, you will love our cuisine. Finally, job opportunities in our area is another reason people often move to our town. I am happy to be a resident of this town.

Chủ đề 57: Accommodation

 • Tell me about the kind of accommodation you live in?

 • How long have you lived there?

 • What do you like about living there?

 • What sort of accommodation would you most like to live in?

 • Tell me about the kind of accommodation you live in
 • Answer: I live in an apartment with my family and the apartment is approximately twenty-five hundred square feet. Our apartment is on the fourth floor and it has four bedrooms, a guest room and a large dining space. The building is located near the city centre and we enjoy a good view from our apartment.

 • Q. How long have you lived there?
 • Answer: My father bought this flat almost 3 years ago, and since then we have been living there. Before that, we used to live in a rented flat in the same area.

 • Q. What do you like about living there?
 • Answer: We are happy with the apartment we live in and a great lake view from the apartment is the best thing about it. Since the building is located beside a lovely lake, we enjoy the fresh air and can walk by the lake in the morning and evening. I also like the area because almost all the modern amenities we need are present in the vicinity.

 • Q. What sort of accommodation would you most like to live in?
 • Answer: Honestly speaking, I prefer a house over an apartment as a place to live in. However, due to increasing housing and accommodation demands, owning or renting a house in the city centre is really impossible. So for the time being, we are happy with the apartment we live in. But if I have a choice, I would relocate to a town and own a large house with a beautiful lawn in front of it.

Chủ đề 58: Neighbours


 • Q. How well do you know the people who live next door to you?

 • Q. How often do you see them? [Why/Why not?]

 • Q. What kinds of problem do people sometimes have with their neighbours?
 • Q. How do you think neighbours can help each other?

 • Q. How well do you know the people who live next door to you?
 • Answer: I know my neighbours very well. Mr and Mrs Patrick, who live adjacent to my house, are more than our neighbours and in fact, they are like close friends. Mr Albert, who lives across our house, is a great person and I often visit him to play chess with him. I have a few neighbours who are close family friends. Thus some of my neighbours are intimate and dear to us and we have a great relationship.

 • Q. How often do you see them? [Why/Why not?]
 • Answer: I see them almost every day. Every time I go out, I see someone waving his hands at me and I do the same whenever I see them. Besides, some of our neighbours who walk in the park in the morning often exchange greetings with me. In terms of visiting each other, we go to their house, and they also visit us quite frequently - I would say at last once a week. Since our neighbours live close to us, we see them more frequently and have more conversations with them than our relatives.

 • Q. What kinds of problem do people sometimes have with their neighbours?
 • Answer: I believe the dispute with the fence and boundaries is a common issue among neighbours and that could be sometimes the reason for their animosity. Besides, lack of mutual respects, irrational behaviour, letting pets run wildly could be a few other reasons people do not have a healthy relationship with their neighbours. Sometimes jealousy can crack their bond as well.

 • Q. How do you think neighbours can help each other?
 • Answer: Neighbours are often more important than relatives in the sense that our neighbours would be on our side whenever we need their help and they share our happiness and sorrows alike. Thus a good neighbour can be helpful in a tremendous way by extending his or her supporting hands in times of distress and discomfort. They look after our property when we are away and can also become our good friends over time. To cite an example, when my grandfather became severely ill all of a sudden in the middle of a night almost six months ago, my neighbours came to our help and we could have been in great turmoil without their prompt support and assistance. Thus good neighbours are a blessing for us.

Chủ đề 59: Newspapers and magazines

 • Which magazines and newspapers do you read? [Why?]

 • What kinds of article are you most interested in? [Why?]

 • Have you ever read a newspaper or magazine in a foreign language? [When/Why?]

 • Do you think reading a newspaper or magazine in a foreign language is a good way to learn the language? [Why/Why not?]

 • Which magazines and newspapers do you read? [Why?]

 • Answer: I read the Indian Express, which is a daily newspaper, every day, and the magazine I like to read the most is “The Week”. I like reading newspapers and magazines whenever I get an opportunity in order to keep myself informed of what is happening in my part of the world as well as the rest of it. I like reading the magazine because I get to learn about the various subjects of my interest.  

 • Q. What kinds of article are you most interested in? [Why?]
 • Answer: I am into learning important tips about how to remain healthy both physically and mentally, so I read health-related articles. I am also interested in learning about the latest trends in computer technologies since I am a student of computer science, and as a result, I never like to miss any technology-related articles. But it doesn’t necessarily mean that I don’t like to read other kinds of articles such as those which talks about sports and foods.  

 • Q. Have you ever read a newspaper or magazine in a foreign language? [When/Why?]
 • Answer: I have always wanted to read and communicate in a different language(s) other than English and Hindi. But, I have found out that it’s not really easy. However, I know “Bengali” (mother tongue of a neighbouring country of India called “Bangladesh”) a little which has helped me to read and understand some “Bengali” texts on their newspapers lately. I became interested in reading Bengali newspapers after meeting a Bangladeshi girl who happens to be one of my best friends now.
 • Q. Do you think reading a newspaper or magazine in a foreign language is a good way to learn the language? [Why/Why not?]
 • Answer: Of course, I think reading a newspaper or magazine is a foreign language is an excellent method to learn the language because it helps us to understand the texts of a particular language and their meanings at our own pace and also at a time of our convenience. In fact, English is also a foreign language to me, and I have learnt it by reading English newspapers and journals in addition to following the language on radio and television

Chủ đề 60: Countryside

 • Can you tell me your full name, please?

 • What shall I call you?

 • Tell me about the countryside outside your town/city.

 • Would you like to live in the countryside or a metropolitan city in the future? [Why?]

 • Why do some people move to a city from a rural area? Do you know someone who did so?

 • Do you enjoy visiting large cities or small villages? [Why?]

 • Can you tell me your full name, please?
 • Answer: Sure! My full name is Hoang Pham. People call me by “Hoang”.

 • Q. What shall I call you?
 • Answer: Please call me “Hoang”. Thank you.

 • Q. Tell me about the countryside outside your town/city.
 • Answer: I live in Hanoi, the bustling capital city of my country. But, our countryside, at least 60-70 kilometres outside of my city, is peaceful and has a very tranquil atmosphere, surrounded by amazingly refreshing landscape. You will also get to see shades of green, covering the entire landscape, as far as your eyes can see, so much so that you will not ever want to leave!

 • Q. Would you like to live in the countryside or a metropolitan city in the future? [Why?]
 • Answer: In the future, I would want to live in the countryside mainly because I love nature, and I like to stay close to Mother Nature. Besides, I firmly believe that living in the countryside is healthier than living in the city as it would allow me to breathe fresh air and drink fresh and uncontaminated water. Finally, I love the simplistic lifestyles that people in the countryside have.

 • Q. Why do some people move to a city from a rural area? Do you know someone who did so?
 • Answer: I would assume that some people move to a city from a rural area primarily because it allows them to have better income opportunities. Besides, some people would move to a city because they become attracted to the “flashy” city life in order to enjoy life more. Finally, some people would move to a city because of better educational opportunities. For example, I know of one of my distant cousins who moved to Hanoi to attend a good technical university a few years ago.

 • . Do you enjoy visiting large cities or small villages? [Why?]Q
 • Answer: I always enjoy visiting small villages, instead of large cities, mainly because small villages in my country don’t have traffic problems. Besides, more often than not, people in the small villages are way friendlier and simpler than the people in large cities. Finally, of course, I enjoy visiting villages in my country, whether it is big or small because they are very beautiful with clear lakes and natural green.

Chủ đề 61: Laughing - Smile

 • What kinds of thing make you laugh?

 • Do you like making other people laugh? [Why/Why not?]

 • Do you think it’s important for people to laugh? [Why/Why not?]

 • Is laughing the same as feeling happy, do you think? [Why/Why not?]

 • What kinds of thing make you laugh?

 • Answer: They say that laughter is a great medicine, and I also believe it. So, I like to laugh whether my friend is cracking a joke or watching a comedy movie with my family and friends. But, what really makes me laugh the most is the funny activities of my pet cat. In fact, my cat makes so many “funny” moves to make me laugh that I even record them in my video camera.

 • Q. Do you like making other people laugh? [Why/Why not?]


 • Answer: Well, it depends on how much I actually know them, and what kind of circumstances is prevailing. But, in principle, I don’t really like to make people laugh because sometimes, the humorous act might actually offend them, since I wouldn’t really know what they have been going through, or what kind of mood they are really in.
 •  
 • Q. Do you think it’s important for people to laugh? [Why/Why not?]

 • Answer: Yes, I do think that it is important for people to laugh whenever an opportunity arrives because a good laugh almost always helps us relieve physical and mental tension and stress. Besides, laughter also helps promote an overall sense of well-being and can even temporarily relieve pain in us. Finally, laughter is important also because it brings us closer to each by remaining positive about ourselves and our lives.
 •  
 • Q. Is laughing the same as feeling happy, do you think? [Why/Why not?]

 • Answer: I do believe that we like to laugh when we are happy and that is a universally accepted expression for us- the human.
 •  
 • But, that does not mean that laughing is the same as feeling happy. In fact, people can be in pain and sad and still they are able to laugh to cheer others. Then, there also are many people in this world for whom laughter is just an “expression”. For example, we can laugh in a “party” or some other social gatherings in order to just go along with the “flow”, but it doesn’t necessarily mean that we are happy.

Chủ đề 62: Keeping in contact with people

 • How do you usually contact your friends? [Why?]

 • Do you prefer to contact different people in different ways? [Why?]

 • Do you find it easy to keep in contact with friends and family? [Why/Why not?]

 • In your country, did people in the past keep in contact in the same ways as they do today? [Why/Why not?]

 • How do you usually contact your friends? [Why?]


 • Answer: I usually contact my friends by phone or email if they are far from me because it is more convenient and easy than meeting them in person. However, if my friends live within the close proximity of where I live, I always try to meet them in person because the practice helps create a stronger bond of friendship.

 • Q. Do you prefer to contact different people in different ways? [Why?]

 • Answer: No, I don’t try to contact different people in different ways. My preferred method of contacting people, be them my friends, family members or relatives, is to call them on their phones because it helps me to convey my message and feeling in a more direct and effective manner. Of course, if there is a situation where no phone number is listed to reach, and if somebody prefers me to contact him/her in email for more formal reasons, then I don’t mind using email to contact.

 • Q. Do you find it easy to keep in contact with friends and family? [Why/Why not?]

 • Answer: With the advent of mobile phones and the internet, contacting friends and families has certainly become very, very easy. In fact, contacting with friends and family has become much more personal also these days because we can not only talk with them but also “view” them at the same time on our phones or computers, no matter whether they live next door or in another corner of the world.
 •  
 • Q. In your country, did people in the past keep in contact in the same ways as they do today? [Why/Why not?]

Answer: No, people in my country didn’t exactly keep in contact with each other in the same ways in the past as they do today. In fact, in the past and before the arrival of smartphones and the internet, people used to contact each other via postal mails and land phones. And, if there was a situation where one would need to contact the others on an urgent basis in the past, people would choose to take the help of “telegram” as well.

Chủ đề 63: Science 

 Em gái cấp ba girl xinh đi ăn nhưng không quên tạo dáng sexy với váy trắng

Từ vựng cho IELTS Speaking part 1:

Nhóm từ nối IELTS Speaking part 1

Đã được trình bày ở link phía dưới

Xem Từ nối trong IELTS Speaking

Thành ngữ sử dụng trong IELTS Speaking part 1

Idioms you get to know:

 • Two left feet: describing someone who cannot dance
 • All the rage = fashionable
 • Chuck it down: = rain heavily
 • Rain or shine = in all weather
 • Like a sauna = a hot and humid place
 • On cloud nine = happy
 • Down in the dumps = sad
 • The real McCoy = genuine, not fake
 • Going for a song = offered at a low price
 • Rip sb off = cheat sb
 • Film buff = someone who loves films
 • Box – office smash = a very successful film
 • Let one’s hair down = take it easy = relax.
 • Flora and fauna = all animals and plants
 • Make a fuss over = care very much for.
 • The daily grind = everyday work routine
 • Get away from it all = get away from the daily routine
 • Get into the swing of = get used to
 • Early bird = someone who gets up early
 • It’s in the blood = it’s natural part of one’s character: tính cách (tự nhiên) (đã ngấm vào máu)
 • Born with a silver spoon in one’s mouth = born into a rich family
 • Lip – smacking = delicious
 • Burn to a crisp = burn food
 • Rustle up = cook st quickly without a recipe
 • Tie the knot = get married
 • Get hitched = get married
 • To give (the bride) away (part of a traditional wedding ceremony); gả con gái
 • Packed like sardines/ jam- packed = very crowded
 • Pile – up = traffic accident
 • Off the beaten track = to a place not usually visited by tourists
 • Run of the mill = typical, ordinary (My name is actually very run of the mill).
 • Paint the town red = have a big celebration
 • Strike a pose = position oneself in a certain way
 • Zoom in on = use a zoom lens to get a closer view on a camera.
 • Get the royal treatment = be treated as if one is a king or queen
 • At one’s back and call = ready to serve sb.

Lời khuyên dành cho IELTS Speaking part 1

Nên nói nhanh hay nói chậm IELTS Speaking part 1

Các kỹ thuật để đạt 7.0 trở lên trong IELTS Speaking

 IELTS Speaking là gì - Giải đáp thắc mắc Speaking IELTS mới nhất năm 2021

5 quy tắc đơn giản để trả lời câu hỏi ở IELTS Speaking Part 1

Do you work or are you a student? – MỘT GỢI Ý NHỎ

Một số câu hỏ khả năng sẽ được hỏi trong Speaking IELTS part 1 và câu trả lời mẫu

Làm gì nếu bạn không hiểu câu hỏi khi tham gia Speaking IELTS

Phần nào là quan trọng nhất trong 3 phần của Speaking IELTS

IELTS Speaking là gì? IELTS song ngữ

Những từ tiếng Anh hay phát âm sai

Cách chấm điểm IELTS Speaking

Download bản PDF ở phần phía dưới! 

Cảm ơn các em đã quan tâm!

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn