Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Bài mẫu IELTS chủ đề Talk about your favorite movie - Bộ Phim - IELTS Speaking Part 2

164 60 Tải xuống

Dưới đây là ý tưởng chi tiết bài mẫu chủ đề Describe your favorite movie được hướng dẫn chi tiết bởi thầy cô giáo tại Ngoại ngữ Caden , cụ thể:

Bài mẫu IELTS chủ đề Talk about your favorite movie

Bối cảnh

Thời gian xem: 

Cách ly vì nhiễm Covid 1 mình

Hay ở nhà chán quá

Ở nhà 1 mình → Chán → Tìm phim hay để giải trí 

Miêu tả về phim Tên phim: Shawshank Redemption - hoặc em có thể chọn một bộ phim khác

Thể loại: Crime Fiction 

Nhận xét chung về phim:

Bộ phim nhận được 7 giải đề cử, được mệnh danh là bộ phim hay nhất mọi thời đại, tính đến nay vẫn đứng thứ nhất trong top 100 phim điện ảnh

Nội dung phim: 

Câu chuyện xoay quanh Andy – một giám đốc ngân hàng bị tố cáo đã giết vợ mình cùng với tình địch → Bị tù chung thân. 

Tại nhà tù Shawshank, những góc khuất nghiệt ngã của nhà tù bắt đầu được phơi bày trước mắt. 

Kết luận Bộ phim đã dạy cho tôi bài học quý giá: Đừng bao giờ để mất hy vọng

3. Take note trong vòng 1 phút trước khi nói

Khoảng thời gian take note 1 phút trước khi nói cực kỳ quan trọng, hãy gạch ra những ý chính bạn sẽ trả lời giám khảo để bài nói diễn ra trọn vẹn nhất. Dưới đây là ví dụ về take note 1 phút trước khi nói chủ đề Describe your favorite movie:

Setting  2014 

Bored at home → Flicked through channels 

Description of the movie  Shawshank Redemption 

Crime Fiction 

7 nominations – best films of all time, top 100 must see movies. 

Plot: protagonist = innocence in the murders of his wife and her boyfriend, spends two decades in Prison with fellow inmate

Conclusion One big lesson: Never lose hope

Bài mẫu IELTS chủ đề Talk about your favorite movie

4. Sample Speaking Part 2: Describe your favorite movie

Tham khảo ngay bài mẫu IELTS Speaking Part 2 chủ đề Describe your favorite movie giúp bạn học luyện thi IELTS hiệu quả tại nhà:

Cùng nghe Podcast bài mẫu IELTS Speaking Part 2 – Describe your favorite movie:

Describe Your Favourite Movie | IELTS Speaking Part 2

Today I’d like to talk about an inspirational film that I watched a few months ago. Back in February, I had so much time to kill as I was in quarantine alone not long after I was found positive with Covid. Despite being completely vaccinated, I was required to stay at home for at least two weeks. It was a nightmare at first, but then I discovered a new hobby: watching the best films of all time. It turned out to be a very fulfilling experience.

compiled a list of films to watch and saw Shawshank Redemption with the highest ranking and gave it a go. Afterwards, I couldn’t stop myself from recommending it to friends and family. It belongs to the Crime Fiction genre which does not receive sufficient attention in my opinion. 

The film was based on a short story by Stephen King, who was prominent for his horror fiction. Andy Dufresne – the protagonist who claims innocence in the murders of his wife and her boyfriend, spends two decades in Shawshank Prison with fellow inmate Ellis “Red.” 

Shawshank Redemption became one of the most popular rental films after receiving multiple Academy Award nominations, great reviews, and word of mouth from both men and women. I couldn’t grasp why it was such a disappointment when released. 

I learned a lot from the film. Shawshank Redemption in some ways exemplified the power of hope, which is the film’s main theme. The presence of Hope can assist a person in accomplishing what may appear to be impossible. Even when the odds are stacked against us, we must never give up hope. Keeping hope alive in the face of adversity will lead to a better tomorrow. With that lesson in mind, I hope that I will survive any hardship that life throws at me.

Sample Speaking Part 2: Describe your favorite movie
Sample Speaking Part 2: Describe your favorite movie

Tham khảo thêm bài viết:

5. Từ vựng hay đã sử dụng trong bài nói

   • Compile (verb): tổng hợp
   • Ranking (noun): đánh giá
   • Sufficient (adj): đáng kể
   • Prominent (adj): nổi tiếng
   • protagonist (noun): nhân vật chính
   • fellow inmate (noun): bạn tù
   • Nomination (noun): đề cử
   • Exemplify (verb): minh họa 
   • Adversity (noun): khó khăn 
   • The odds (noun): bất lợi 

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn