Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

14 dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Reading và phương pháp làm bài hiệu quả

2485 229 Tải xuống

Tổng quan về bài thi IELTS reading

 Bài thi Đọc đánh giá những gì?

Thời gian làm bài Reading

Cấu trúc bài thi IELTS Reading

Thang điểm, cách tính điểm IELTS Reading

Nội dung bài thi Reading

Một số chú ý khi làm bài thi IELTS Reading

Nội dung cơ bản của cá bài đọc trong IELTS reading

Các bài đọc trong IELTS reading được lấy từ những cuốn tạp chí, sách, báo 

Những bài đọc này mang nội dung học thuật, nhưng chúng không phải là bài đánh đó các sĩ tử, chúng không mang nội dung học thuật quá cao

Mỗi bài văn sẽ theo phong cách khác nhau như: tường thuật, miêu tả hoặc tranh luận

Trong bài đọc có thể chưa biểu đồ, đồ thị và các hình ảnh để làm rõ cho nội dung

Trong bài văn có khái niệm khó hiểu, đề bài sẽ chú thích để bạn hiểu

Chú ý trong quá trình làm bài thi

Bạn có thể viết hoặc nháp vào đề thi, và nhớ phải chuyền đáp án vào tờ answer sheet reading IELTS ngay vì bạn không có 10 để chuyển giống như phần IELTS listening

Xem thêm: Mẫu answer sheet Reading IELTS

Điểm thi chỉ được chấm trên tờ answer sheet Reading IELTS, phần viết vào đề không được chấm

Đáp án trong bài thi IELTS reading phải được viết đúng chính tả, rõ ràng và dễ đọc. 

Mỗi đáp án đúng được chấm 1 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.  Vì vậy đừng để câu nào trống

Sử dụng 60 phút của bài thi IELTS reading thật thông minh và tiết kiệm để hoàn thành 40 câu hỏi ở 14 dạng khác nhau

14 dạng câu hỏi của đề Reading IELTS

Các dạng bài Reading IELTS Các dạng câu hỏi trong Reading

14 dạng bài Reading IELTS 

IELTS Reading là một trong những phần thi rất khó của bài thi IELTS, bởi vì các em phải hoàn thành 40 câu hỏi trong vòng 60 phút. 40 Câu hỏi đó được chia đều trong 3 đoạn văn rất dài. Đề chuẩn bị thật tốt cho phần thi Reading, các em phải chắc chắn rằng các em đã luyện tập không sót bất cứ một dạng nào trong 14 dạng câu hỏi của đề Reading IELTS. Dưới đây là danh sách các dạng câu hỏi các em có thể gặp trong và thì IELTS reading:

 

14 dạng câu hỏi của đề Reading IELTS năm 2021

Matching heading - Nối tiêu đề
True False Not Given hoặc Yes No Not Given - Đúng sai, không đề cập
Matching Paragraph Information - Nối thông tin đoạn văn
Summary Competion - Hoàn thành tóm tắt
Sentence Completion - Hoàn thành câu
Multiple Choice - Câu hỏi nhiều lựa chọn
Lisst Selection - Danh sách lựa chọn
Choosing Title - Lựa chọn tiêu đề
Classification - Câu hỏi phân loại
Matching Sentence Endings - Nối phần kết thúc câu
Table Completion - Hoàn thành bảng
Flow Chart Completion - Hoàn thành sơ đồ
Diagram Completion - Hoàn thành biểu đồ
Short Answer Questions - Câu trả lời ngắn

Phần sau đây thầy sẽ cùng các em đi phân tích trong từng dạng. Các em cần nắm được nhiệm vụ của các em cho mỗi dạng, kỹ năng cần có để làm thật tốt từng dạng bài.

Dạng 1: Matching Headings - Nối tiêu đề

Ví dụ:

IELTS Reading dạng bài matching heading

Read the following passage and match each paragraph (A to E) with one of the headings from the list below.

i Think about what study tools you really need.

ii It’s important to be in the right frame of mind.

iii Skim read to get an overview of relevant information.

Effective Study Habits

The key to effective studying isn’t cramming or studying longer, but studying smarter. You can begin studying smarter with these proven and effective study habits.

A) Too many people look at studying as a necessary task, not an enjoyment or opportunity to learn. That’s fine, but researchers have found that how you approach something matters almost as much as what you do. Being in the right mindset is important in order to study smarter.

B) A lot of people make the mistake of studying in a place that really isn’t conducive to concentrating. A place with a lot of distractions makes for a poor study area. If you try and study in your dorm room, for instance, you may find the computer, TV, or a roommate more interesting than the reading material you’re trying to digest.

Nhiệm vụ: Chọn tiêu đề được cung cấp sẵn từ danh sách nối với một đoạn văn trong bài văn IELTS reading sao cho nghĩa phù hợp

Kỹ năng cần có:

 • Hiểu được mục đích chính của từng đoạn văn

 • Phân biệt sự khác nhau giữa ý chính và ý giải thích cho ý chính ở trong đoạn văn- từ đó nắm được ý luận điểm chính của đoạn văn

 • Hiểu được nội dung của toàn bài văn

 • Xem trong đề bài Có dạng câu hỏi khác không

Các câu hỏi về 'matching headings' rất khó, đặc biệt là vì các câu trả lời sẽ không theo thứ tự trong văn bản. Đối với hầu hết các dạng câu hỏi khác, câu trả lời sẽ theo thứ tự trong văn bản. Vì vậy, hãy làm các câu hỏi khác trước, sau đó bạn sẽ quen với văn bản khi quay lại câu hỏi 'tiêu đề đoạn văn'. Bạn thậm chí có thể thấy rằng bạn có thể khớp một số đoạn văn thực sự nhanh chóng bởi vì bạn nhớ chúng nói về điều gì.
 • Bắt đầu với các đoạn văn ngắn nhất

Thay vì bắt đầu với đoạn đầu tiên, tại sao không bắt đầu với đoạn ngắn nhất? Nếu có một đoạn văn thực sự ngắn, bạn nên ghép đoạn văn đó với tiêu đề sẽ dễ dàng hơn. Sau đó, bạn sẽ có ít tiêu đề hơn để lựa chọn cho các đoạn văn dài hơn.
 • Tìm những từ tương tự

Như với hầu hết các dạng câu hỏi đọc IELTS, bạn sẽ có thể tìm các từ trong đoạn văn tương tự với các từ trong tiêu đề.
 • Tiếp tục sang phần khác nếu bạn đang dành quá nhiều thời gian

Các câu hỏi 'tiêu đề đoạn văn' thường mất nhiều thời gian. Đừng cho phép bản thân sử dụng nhiều hơn 20 phút cho mỗi đoạn đọc. Nếu bạn vẫn chưa hoàn thành sau 20 phút, hãy chuyển sang phần tiếp theo.
 • Đọc tiêu đề heading trước, sau đó mới đọc đoạn văn

 • Tiêu đề thường có nhiều hơn so với đoạn văn

 • Dành thời gian để phân tích heading trước khi nối chúng với đoạn văn

 • Câu trả lời không theo một thứ tự nào cả

Dạng 2: True False Not Given / Yes No Not Given 

dạng bài yes no not given

Ví dụ:

 

 Bài tập thực hành: IELTS Reading: Ví dụ về dạng bài Yes, No, Not given

Nhiệm vụ: 

Tìm và kiểm tra thông tin hay quan điểm của người nói có được đề cập trong đoạn văn không. Nếu có thì xác định câu hỏi yes hay no/ true hay false

Kỹ năng:

 • Xác định thông tin chi tiết trong đoạn văn 

 • Tim cho ra thông tin và hiểu thông tin (true/false)

 • Tìm ra quan điểm của người nói (yes/no)

Mẹo:

 • Hiểu được nghĩa chính xác của các từ:

 • YES/TRUE: thông tin chính xác được tìm thấy trong đoạn văn 

 • NO/ FALSE: thông tin trái ngược được tìm thấy trong đoạn văn 

 • NOT GIVEN: thông tin không được tìm thấy trong doạn văn

Dạng 3: Matching paragraph information

Ví dụ dạng bài Matching paragraph information IELTS Reading

Kỹ năng: 

 • Xác định thông tin chi tiết

 • Kỹ năng scanning - đọc lướt để tìm thông tin

Mẹo: 

Dạng Matching Headings  và dạng Matching paragraph information có một sự khác biệt tương đối lớn:

Dưới đây là một số mẹo cho "Matching paragraph information?"

 • Thay vì tìm kiếm ý chính của mỗi đoạn, bạn cần tìm một phần thông tin.

 • Một số đoạn văn có thể không chứa bất kỳ câu trả lời nào.

 • Cùng một đoạn văn có thể chứa nhiều hơn một câu trả lời.

 • Thông thường không khó để hiểu câu hỏi hoặc câu trả lời, nhưng rất khó để tìm ra câu trả lời.

 • Làm những câu hỏi này sau cùng. Bằng cách làm các câu hỏi khác trước, bạn sẽ quen với đoạn văn và bạn có thể nhớ vị trí của một số câu trả lời.

 • Hãy tìm kiếm thông tin dễ nhất: những câu hỏi chứa tên, số hoặc các từ lớn / bất thường có thể dễ tìm hơn.

Dạng 4: Summary completion (gap-fill summary) - Hoàn thành phần tóm tắt

Ví dụ dạng bài Summary Completion/ Gap-fill Summary IELTS reading

Nhiệm vụ:

Đọc thông tin từ đoạn văn và hoàn thành đoạn tóm tắt nội dung của đoạn văn

dạng bài summary completion

Mẹo:

 • Xác định số từ cần điền một hay hai?

 • Xác định loại của từ cần điền vào chỗ trống: Danh từ, động từ hay tính từ

 • Xác định thông tin trong đoạn văn để tìm từ cần điền

 • Khi thấy đáp án từ đoạn văn, hãy chú ý tới số lượng từ được điền vào chỗ trống

 • Đáp án luôn luôn xuất hiện theo thứ tự

 • Phần tóm tắt luôn tuân theo ngữ pháp, hãy dựa vào điều này để tìm ra đáp án

Dạng 5: Sentence completion - Hoàn thành câu

 Ví dụ dạng bài Sentence completion IELTS Reading

Nhiệm vụ:

Tìm một từ trong đoạn văn để điền và hoàn thành câu

completion sentence

Mẹo: 

 • Xác định số từ cần điền một hay hai?

 • Xác định loại của từ cần điền vào chỗ trống: Danh từ, động từ hay tính từ

 • Xác định thông tin trong đoạn văn để tìm từ cần điền

 • Khi thấy đáp án từ đoạn văn, hãy chú ý tới số lượng từ được điền vào chỗ trống

 • Đáp án luôn luôn xuất hiện theo thứ tự

 • Phần tóm tắt luôn tuân theo ngữ pháp, hãy dựa vào điều này để tìm ra đáp án

Dạng 6: Multiple choice questions - câu hỏi nhiều đáp án

Ví dụ:

Ví dụ dạng bài Multiple choice Reading IELTS

Multiple choice questions:

27. What is the writer suggesting about computer-produced works in the first paragraph?

A  People’s acceptance of them can vary considerably.
B  A great deal of progress has already been attained in this field.
C  They have had more success in some artistic genres than in others.
D  The advances are not as significant as the public believes them to be.

28. According to Geraint Wiggins, why are many people worried by computer art?

A  It is aesthetically inferior to human art.
B  It may ultimately supersede human art.
C  It undermines a fundamental human quality.
D  It will lead to a deterioration in human ability.

Nhiệm vụ:

Chọn đáp án đúng nhất trong số các đáp án dựa vào thông tin từ đoạn văn

Mẹo:

 • Thực hành nhiều lựa chọn nhất có thể.

 • Thực hành các câu hỏi trắc nghiệm một cách riêng biệt. Nói cách khác, khi bạn đang làm bài tập trắc nghiệm, đừng làm bất kỳ dạng câu hỏi nào khác; CHỈ làm việc trên nhiều lựa chọn.

 • Tạo bộ sưu tập các bài tập trắc nghiệm của riêng bạn. Ví dụ: nếu bạn có một số cuốn sách Cambridge IELTS, bạn có thể sao chép tất cả các phần trắc nghiệm và tập hợp chúng lại trong một tài liệu. Điều này sẽ giúp bạn làm theo mẹo 2 ở trên dễ dàng hơn.

 • Gạch chân từ khoá của câu hỏi và các phương án

 • Suy nghĩ về những từ đồng nghĩa có thể gặp trong bài văn

 • Tìm kiếm thống tin chính xác trong đoạn văn

 • Đáp án luôn xuất hiện theo thứ tự

 • Chọn Đáp án đúng - nhớ đọc kỹ yêu cầu của đề bài

 

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách làm Multiple choic

 

Dạng 7: List Seletion - Chọn từ danh sách

Ví dụ: 

chọn trong danh sách ielts reading

Nhiệm vụ:

Dựa vào thông tin trong đoạn văn, chọn phương án trong danh sách và điềm vào chỗ trống

 

Mẹo: 

 • Xác định số từ cần điền một hay hai?

 • Xác định loại của từ cần điền vào chỗ trống: Danh từ, động từ hay tính từ

 • Xác định thông tin trong đoạn văn để tìm từ cần điền

 • Khi thấy đáp án từ đoạn văn, hãy chú ý tới số lượng từ được điền vào chỗ trống

 • Đáp án luôn luôn xuất hiện theo thứ tự

 • Phần tóm tắt luôn tuân theo ngữ pháp, hãy dựa vào điều này để tìm ra đáp án

Dạng 8: Choosing Title - chọn tiêu đề 

Dạng bâi choosing title

Mẹo:

 • Tìm sự khác biệt giữa các tiêu đề 

 • Chú ý tới cấu trúc của đoạn văn - phần mở đầu và phần kết thúc

 • Đừng dành quá nhiều thời gian cho dạng bài này - một câu cũng có có 1 điểm như các câu khác

Dạng 9: Classification Questions

Nhiệm vụ:

Quyết định thông tin trong câu hỏi thuộc phần nào của đanh sách

Mẹo:

 • Tìm thông tin trong đoạn văn 

 • Quyết định nối những thông tin với nhau dựa trên đoạn văn

 • Chú ý tới những từ đồng nghĩa

Dạng 10: Matching sentence ending

Ví dụ:

Ví dụ dạng bài matching sentence ending

Mẹo:

 • Đọc một lượt tất cả các câu và sau dó đọc hết các phần kết thúc của câu

 • Nghĩ về các từ có thể dùng để paraphrase (viết cách khác nghĩa không đổi)

 • Tìm thông tin trong đoạn văn

 • Lựa chọn phương án đúng dựa vào thông tin đoạn văn

 • Hoàn thành câu dựa trên các quy tắc ngữ pháp của câu

 • Phần đầu câu theo thứ tự thông tin trong đoạn văn

 • Phần kết thúc của câu luôn nhiều hơn phần đầu câu

 • Đọc kỹ đề bài trước khi làm bài

Dạng 11: Table completion - Hoàn thành bảng

Ví dụ:

Table completion - hoàn thành bảng Reading IELTS

 

Bạn có quan tâm: Câu hỏi IELTS Reading được tạo ra như thế nào

Mẹo:

 • Đọc tiêu đề để hiểu nội dung của bảng

 • Xác định loại từ cần điền vào mỗi chỗ trống trong bảng

 • Đọc lướt trong đoạn văn để tìm thông tin

 • Câu trả lời thường nằm ở những phần thông tin đặc biêt của đoạn văn

 • Kiểm tra lại số từ cho phép của đáp án

Dạng 12: Flow chart completion - Hoàn thành sơ đồ

flow chart completion

Mẹo:

 • Xác định từ loại cần điền vào mỗi chỗ trống

 • Đọc và tìm thông tin trong đoạn văn

 • Câu trả lời không nhất thiết phải theo thứ tự

 • Sử dụng hướng của mũi tên hoặc một dấu hiệu khác để theo dõi mạch thông tin của sơ đồ 

 • Chọn từ chính xác trong đoạn văn 

 • Kiểm tra số lượng từ được điền

Dạng 13: Diagram completion - Hoàn thành sơ đồ
Tương tự như dạng 12

Dạng flow chart completion reading IELTS

Dạng 14: Short answer questions - dạng câu trả lời ngắn

Ví dụ:

short answer reading ielts

 

Bạn đã thấy: Mẫu answer sheet Reading IELTS

Mẹo: 

 • Xác định loại từ cần cho mỗi câu hỏi dựa vào từ để hỏi

 • Paraphrase từ trong câu hỏi

 • Đọc đoạn văn và tìm thông tin liên quan

 • Kiểm tra bao nhiêu từ được phép điền vào chỗ trống

 • Câu trả lời luôn theo thứ tự  

Bên cạnh việc tự học chăm chỉ thì có một phương pháp học tập đúng đắn hay một người thầy hướng dẫn cũng góp phần rất quan trọng khi mà các em muốn đạt được điểm IELTS cao như mong muốn. Hiện tại trang UNICA - trang cung cấp khóa học trực tuyến hàng đầu Việt Nam đã có rất nhiều khóa học IELTS cho các em tham khảo, mỗi khóa đều được thiết kế chi tiết, bài bản với nội dung cụ thể, nhắm tới từng đối tượng học viên nên các em hãy tham khảo cho mình Khóa học phù hợp.

hoc-ielts-online-chi-tu-199k

Học IELTS online tại nhà chỉ từ 199k

Các em có thể tham khảo Khóa học Đọc dịch chuyên sâu IELTS Cambridge 4 của thầy Trần Ngọc Vui cũng như các khóa IELTS Reading khác trên nền tảng học trực tuyến Unica, các em sẽ được sở hữu trọng đời khóa học này với số lượng truy cập không giới hạn.

Các em hoàn toàn có thể học thử trước khi mua khóa học nhé, click nút Đăng ký để học thử miễn phí.

Đây là khóa học sử dụng một số phương pháp luyện mới của thầy Trần Ngọc Vui: ghi nhớ từ nhanh siêu tốc, đọc hiểu siêu tốc cơ bản, có phân tích câu theo quy luật, giải thích kỹ lưỡng từng câu và ghép lại thành đoạn dành cho các bạn học viên cần học và thi IELTS.

Những bạn có lượng từ vựng yếu muốn tiếp cận làm đề thi IELTS nhưng không thể đọc hiểu hoặc không hiểu kỹ câu hỏi của bài đọc, cảm thấy khó khăn trong việc nghe, thì sau khi học xong khóa học và tập dịch lại hàng ngày tất cả những bài học, bạn có thể tự tin tự làm đề thi IELTS cả 2 phần "Đọc, Nghe".

Phương pháp đọc nhiều xem nhiều để làm quen với tiếng Anh

Các bạn cần xây dựng thói quen đọc sách và tạp chí tiếng Anh ngay từ bây giờ. Thông qua những hoạt động này phản xạ với tiếng anh của bạn sẽ được dần dần hình thành

Bạn sẽ có cảm giác tiếng Anh là một điều đơn giản và hàng ngày, bạn sẽ học nó tự nhiên và không cần phải áp lực tới lớp, áp lực thi cử hay là áp lực từ thầy giáo

Vì các bài đọc trong IETLS Reading thường khá dài, nếu bạn chỉ chuẩn bị chúng khi gặp giáo viên hoặc tới lớp. Tôi chắc chắn rằng bạn sẽ gặp khó khăn để làm tốt phần thi này

Sử dụng thời gian hợp lý và thông minh

Mỗi người đều có 24h một ngày, nhưng sao bạn làm được ít việc trong khi những người khác lại làm được cả đống việc.

Câu trả lời nằm ở việc tiết kiệm và sử dụng thời gian hiệu quả. 

Bạn cần áp dụng điều này trong quá trình học IELTS reading, hãy đọc bất cứ khi nào trên xe bus, giờ nghỉ trưa, trước khi đi ngủ hay là trong toilet.

Điều này giúp ịch rất nhiều cho bạn khi bạn tham gia kỳ thi IELTS reading với 1 tiếng ít ỏi. 

Nâng cao tốc độ đọc

Khi bạn đọc nhanh hơn, thì vào phòng thi bạn sẽ làm bài nhanh hơn và có nhiều thời gian cho những câu hỏi khó hoặc có thời gian để xem lại những đáp án đã chọn

Làm được điều này là do luyện tập phương pháp đọc nhanh và cải thiện mỗi ngày

Cần nâng cao từ vựng tổng quát và học từ vựng hàng ngày thông qua thói quen đọc

Nâng cao kiến thức tổng quát

Nếu bạn đọc vào một lĩnh vự mà bạn có hiểu biết, thì chắc chắn bạn sẽ đọc nhanh hơn và tỷ lệ tìm đươc đáp án đúng cao hơn hẳn

Điều này nhiều khả năng sẽ xảy ra nếu bạn đọc nhiều và hiểu biết rộng khắp trong mọi lĩnh vực

Nếu bạn chẳng bao giờ đọc và chẳng hiểu biết gì thì khó mà tìm thấy chủ đề trong bài đọc IELTS reading quen thuộc với bạn

Bí mật hoàn thành bì thi IELTS reading hiệu quả

Hiểu cấu trúc bài thi IELTS Reading

IELTS reading đòi hỏi bạn đọc 3 đoạn văn và trả lời 40 câu hỏi trong vòng 60 phút

60 phút tính cả thời gian hoàn thành answer sheet, vì vậy có đáp án là phải chuyển ngay vào answer sheet để không mất thời gian

Độ ưu tiên của các phần trong bài thi IELTS reading

Nhiều thí sinh chọn cách làm lần lượt nghĩa là làm từ câu một tới câu 40 trong bài thi IELTS reading

Theo kinh nghiệm, bài đọc số 2 thường khó nhất, và theo nguyên tắc dễ làm trước khó làm sau 

Thứ tự đọc Bài reading 1 - Bài reading 3 và cuối cùng là bài reading 2

Xét về các dạng bài trong IELTS reading, các dạng khó là

 • Yes/no/not given

 • Information

 • Matching headin

Kiểm soát tốt thời gian khi làm bài IELTS Reading

60 phút để hoàn thành 40 câu hỏi, nghĩa là bạn có 90 giây cho mỗi câu hỏi

Trừ đi thời gian điền đáp án vào answer sheet, và có những câu rất khó để tìm đáp án, vậy chi tiết ra bạn chỉ có khoảng 1 phút cho mỗi câu hỏi

Những câu hỏi về nội dung toàn bài, toàn đoạn nên làm sau 

Khi bạn hoàn thành xong những câu dễ, thì bạn đã cơ bản nắm được nội dung của bài đọc, lúc này làm những câu hỏi khó sẽ thuận lợi hơn

 

Bộ đề thi IELTS Reading 

Bí Kíp làm bài Reading IELTS Band 9 Siêu hiệu quả

Cách làm bài thi Reading IELTS,

Chúc các em học tốt!

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn