Đóng
banner

Tài liệu tải nhiều

Lý thuyết và Trắc Nghiệm Hóa học 12 Theo Từng Chuyên Đề Có Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải

15716 1130 Tải xuống

Tài Liệu Tổng Hợp Trắc Nghiệm Hóa 12 Theo Từng Chuyên Đề Có Đáp Án Và Hướng Dẫn Giải tổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm theo từng chuyên đề, kèm lời giải và đáp án là một tài liệu giúp các bạn tự ôn tập hiệu quả môn Hóa cho kì thi THPT Quốc Gia sắp tới.

Môn Hóa học lớp 12 gồm mộ số chương như sau: 

Chương 1: Este - Lipit

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

Chương 7: Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng

Chương 8: Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ

Chương 9: Hóa Học Và Vấn Đề Phát Triển Kinh Tế, Xã Hội, Môi Trường

Lý thuyết Hóa Học 12 Theo Từng Chuyên Đề

TÀI LIỆU ÔN TẬP LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 12 THI TN THPT

 TÀI LIỆU TỔNG HỢP KIẾN THỨC LÝ THUYẾT THI TN THPT MÔN HÓA

Tài Liệu Ôn Tập đầu năm MÔN HÓA HỌC lớp 12 - ÔN TẬP

Trắc nhiệm theo chuyên đề Hoá học lớp 12 kèm đáp án và lời giải 

Chương 1: Este - Lipit

 Câu hỏi trắc nghiệm este – lipit theo các mức độ nhận thức - Phân độ khó

 PHÂN DẠNG BÀI TẬP ESTE LIPIT Hoá học 12

Chương 2: Cacbohiđrat

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CACBOHIĐRAT Hoá Học 12

 PHÂN DẠNG BÀI TẬP CACBOHIĐRAT Hoá học lớp 12

Chương 3: Amin, Amino Axit Và Protein

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM AMIN AMINO AXIT PEPTIT PROTEIN Hoá Học 12

 PHÂN DẠNG BÀI TẬP AMIN AMINO AXIT Hoá Học 12

 BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY HỢP CHẤT CHỨA NITƠ Hoá Học 12

 BÀI TOÁN THỦY PHÂN PEPTIT Hoá Học 12

 BÀI TOÁN BIỆN LUẬN TÌM CÔNG THỨC CỦA MUỐI AMONI Hoá Học 12

Chương 4: Polime Và Vật Liệu Polime

 PHÂN DẠNG BÀI TẬP POLIME Hoá Học 12

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM POLIME

Chương 5: Đại Cương Về Kim Loại

 BÀI TOÁN ĐIỆN PHÂN

 BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT

 BÀI TOÁN KIM LOẠI TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH MUỐI Hoá Học 12

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐẠI CƯƠNG KIM LOẠI Hoá Học 12

Chương 6: Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm

 PHÂN DẠNG BÀI TẬP HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM KIỀM THỔ

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIM LOẠI KIỀM THỔ VÀ HỢP CHẤT

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KIM LOẠI KIỀM VÀ HỢP CHẤT

 PHÂN DẠNG BÀI TẬP KIM LOẠI KIỀM KIỂM THỔ NHÔM

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP KIM LOẠI KIỀM KIỀM THỔ NHÔM

 BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

 PHÂN DẠNG BÀI TẬP NHÔM VÀ HỢP CHẤT

 PHÂN DẠNG BÀI TẬP HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI KIỀM KIỀM THỔ

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA HỌC VÔ CƠ – CÓ ĐÁP ÁN

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA HỌC HỮU CƠ – CÓ ĐÁP ÁN

 TỔNG HỢP BÀI TẬP HỮU CƠ HAY VÀ KHÓ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

 GIẢI BÀI TẬP CHẤT BÉO THEO PHƯƠNG PHÁP DỒN CHẤT

 TỔNG HỢP 50+ BÀI TẬP CHẤT BÉO CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

 TỔNG HỢP BÀI TẬP VÔ CƠ HAY VÀ KHÓ CÓ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt được điểm cao!

Tài liệu liên quan:

Tài Liệu Tổng Hợp Ôn Tập THPT Quốc Gia Môn Hóa

Tóm Tắt Toàn Bộ Lý Thuyết Hóa Học 12 Kì Thi THPT Quốc Gia Chống Liệt

Tài liệu tải nhiều

TOEIC
ôn thi vào 10
Chữa bài IELTS
chat từ vấn